? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativt treningsprogram

Kreativt treningsprogram

Treningsprogrammet er delt inn i treningsøkter: Kreativ 1, Kreativ 2 osv.

Du kan ta flere økter etter hverandre hvis du har tid eller lyst til det. Du kan også arbeide med ett treningsøkt over flere dager.

Du kan gjennomføre det kreative treningsprogrammet økt for økt. Du kan også hoppe fram og ta en oppgave som ligger lenger fram i programmet.

En oppdagelsesreise i kreativitet

Det kreative treningsprogrammet tar deg med på en oppdagelsesreise gjennom viktige deler av kreativitetens verden.

I løpet av denne reisen vil du ha vært innom de fleste av de viktigste kreative metoder og kreative teknikker. Du vil også fått gode kunnskaper om kreativitet for individer, grupper og organisasjoner.

Føl deg helt fri til å ta avstikkere fra den kreative reisen det kreative treningsprogrammet legger opp til.

En avstikker kan være å lese noe annet enn det programmet legger opp til, å lære noen andre kreative metoder eller teknikker eller å løse noen andre oppgaver.

Lese, trene og tenke

Løse kreative oppgaver

Oppgavene finner du på siden:

OPPGAVER I KREATIVITET

Lese kreative artikler

Oversikten over disse finner du på siden:

LITTERATUR OM KREATIVITET

Praktisere kreative metoder og teknikker

Du finner en oversikt over kreative metoder og kreative teknikker på siden:

KREATIVE METODER OG TEKNIKKER

Kreativ 1

Les siden:
Bli mer kreativ
Gjør deg kjent med siden ved å klikke på en del lenker.

Kreativ 2

Les artikkelen:
Definisjoner av kreativitet

Kreativ 3

Les artikkelen:
Viktigste prinsipper i kreativitet
Les også:
Divergens - konvergens

Kreativ 4

Les siden:
KREATIVITET
Gjør deg kjent med siden ved å klikke på en del lenker.

Kreativ 5

Les:
Problem - definert kreativt

Kreativ 6

Les:
Kreativ notatbok

Kreativ 7

Les:
Kreativ problemløsende prosess
Les også:
Kreative prosesser i grupper

Kreativ 8

Løs oppgaven:
Oppgave 1.1

Kreativ 9

Løs oppgaven:
Oppgave 1.2

Kreativ 10

Les:
Kriterier for valg av ideer
Les også:
Velge ideer

Kreativ 11

Les:
Kreative lapper

Løs oppgaven:
Oppgave 4.1

Kreativ 12

Les:
Stimulere hjernen i kreativitet

Kreativ 13

Les:
Idébank

Kreativ 14

Løs oppgaven:
Oppgave 4.2

Kreativ 15

Les:
Stimulerer individuell kreativitet

Kreativ 16

Les:
Stimulerer kreativitet i grupper

Kreativ 17

Les:
Kreativ gruppe

Kreativ 18

Les:
Kreativ organisasjon

Kreativ 19

Løs oppgaven:
Oppgave 1.3

Kreativ 20

Les:
Kreative metoder og teknikker
Les oversikten over kreative metoder og kreative teknikker.

Kreativ 21

Løs oppgaven:
Oppgave 1.4

 

Kreativ 22

Løs oppgaven:
Oppgave 1.5

Kreativ 23

Les:
Kreativ leder

 

Kreativ 24

Les:
Hemmer individuell kreativitet

Kreativ 25

Les:
Hemmer kreativitet i grupper

Kreativ 26

Les:
Hemmer kreativitet i organisasjoner

Kreativ 27

Les:
Hva - hvis analyse

Kreativ 28

Løs oppgaven:
Oppgave 3.15

Kreativ 29

Løs oppgaven:
Oppgave 3.16

Kreativ 30

Les:
Hvorfor - hvorfor analyse

Kreativ 31

Les:
Automatiske nei ("killer phrases")

Kreativ 32

Les:
Kreativ undervisning - Resultater

Kreativ 33

Les:
Kreativ undervisning

 

Kreativ 34

Les:
Brainstorming

Kreativ 35

Les:
Problemanalyse

Kreativ 36

Løs oppgaven:
Oppgave 3.12

Kreativ 37

Les:
Morfologisk analyse

 

Kreativ 38

Løs oppgaven:
Oppgave 4.3

Kreativ 39

Les:
Attributtlisting

Kreativ 40

Løs oppgaven:
Oppgave 4.4

 

Kreativ 41

Løs oppgaven:
Oppgave 4.5

Kreativ 42

Les:
CPS - Creative Problem Solving

Kreativ 43

Løs oppgaven:
Oppgave 4.5B

 

 

Kreativ 44

Løs oppgaven:
Oppgave 4.6

 

 

Kreativ 45

Les:
Forberedelse til problemløsning - Sjekklistte 1

Løs oppgaven:
Oppgave 4.7

Kreativ 46

Løs oppgaven:
Oppgave 4.8

 

 

Kreativ 47

Les:
Grip tak i det positive

Kreativ 48

Les:
CPS avledede metoder

Kreativ 49

Les:
IPS-metoden

Kreativ 50

Løs oppgaven:
Oppgave 4.10

Kreativ 51

Løs oppgaven:
Oppgave 3.1

Kreativ 52

Les:
Andres synsvinkler

Kreativ 53

Les:
Konstruktive kommentarer

Løs oppgaven:
Oppgave 3.2

Kreativ 54

Løs oppgaven:
Oppgave 3.3

 

 

 

Kreativ 55

Løs oppgaven:
Oppgave 3.4

 

Kreativ 56

Les:
Flipovermetoden

Kreativ 57

Les:
Kreative artikler
Les oversikten over sammendrag av artikler.

Kreativ 58

Les:
Assosiasjoner

Kreativ 59

Les:
Prinsipper og regler i kreative prosesser

Kreativ 60

Les:
Analogier

Kreativ 61

Løs oppgaven:
Oppgave 3.5

Kreativ 62

Løs oppgaven:
Oppgave 3.6

Kreativ 63

Les:
Ønsketenkning og dagdrømmer
Les også:
Bildetenkning

Kreativ 64

Les:
Kreativ dialog - Hellig penn

Kreativ 65

Løs oppgaven:
Oppgave 3.7

Kreativ 66

Les:
Bionikk
Les også:
Tvungne sammenhenger

Kreativ 67

Les:
Kreativ kafé

 

Kreativ 68

Løs oppgaven:
Oppgave 3.13

Kreativ 69

Les:
Idéstimuli - Gjenstander

Kreativ 70

Les:
Idéstimuli - Bilder

Kreativ 71

Les:
Idéstimuli - Lyder

Kreativ 72

Les:
Idéstimuli - Ord

Kreativ 73

Les:
Idéstimuli - Lukter

Kreativ 74

Løs oppgaven:
Oppgave 3.18

Kreativ 75

Løs oppgaven:
Oppgave 3.19

Kreativ 76

Les:
Visjoner – En innføring

Kreativ 77

Løs oppgaven:
Oppgave 3.20

Kreativ 78

Les:
Handlingsplan

Løs oppgaven:
Oppgave 4.9

Kreativ 79

Les:
Synektikk

 

Kreativ 80

Løs oppgaven:
Oppgave 4.11

Kreativ 81

Les:
Gjør løsningen mer akseptabel

 

Kreativ 82

Løs oppgaven:
Oppgave 4.12

Kreativ 83

Løs oppgaven:
Oppgave 4.13

Kreativ 84

Løs oppgaven:
Oppgave 4.14

Kreativ 85

Løs oppgaven:
Oppgave 2.1

 
 

Kreativ 86

Løs oppgaven:
Oppgave 2.2

 

 

Kreativ 87

Løs oppgaven:
Oppgave 2.3

Kreativ 88

Løs oppgaven:
Oppgave 2.4

 

Kreativ 89

Løs oppgaven:
Oppgave 2.5

God innsats!

Kreativ 90

Løs oppgaven:
Oppgave 2.6

Kreativ 91

Løs oppgaven:
Oppgave 2.6

 

Kreativ 92

Les:
Villeste ide
Les også:
Negativ brainstorming
Les også:
Bearbeide ideer

Kreativ 93

Les:
Nødvendigheten av kreativitet

Kreativ 94

Løs oppgaven:
Oppgave 3.9

 

Kreativ 95

Les:
Osbornes idégenererende spørreteknikk

Kreativ 96

Løs oppgaven:
Oppgave 3.14

Kreativ 97

Les:
Gallerimetoden

 

Kreativ 98

Les:
Informasjon - Finn, analyser og velg
Les også:
Analyser gjennomføringen
 

Kreativ 99

Les:
Les gjennom nettstedet kreativtnorge. Finn kreative metoder og kreative teknikker du vil trene mer på.

 

 

Kreativ 100

Les:

Les gjennom nettstedet kreativtnorge. Finn hva du vi lese mer om eller tenke mer  gjennom.