? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Velge ideer

Velge ideer

I en kreativ prosess kan du få mange ideer. Så mange at du ikke kan gå videre med alle ideene. Du må plukke ut noen få.

Del ideene i grupper

Det kan være lett å miste oversikten hvis du får mange ideer. Det er som regel lettere å få oversikt hvis du deler opp ideene i forskjellige grupper.

Du kan sortere ideene etter temaer.

 

Bruk kriterier

Kriterier (kjennetegn) brukes til å vurdere ideene og til å velge ut de ideene som vi ønsker å gå videre med.

For å gjøre gode valg, trenger du gode kriterier.

Dette er demonstrert til høyre på siden.

Nettstedet kreativtnorge innholder en egen side om:

Kriterier for valg

 

Vil du ha en utradisjonell løsning?

OBS.: Det første valget er ofte tradisjonelt. Hvis du ønsker en løsning som er utradisjonell, kan det være en fordel å stoppe opp, tenke seg om på nytt, diskutere, og velge på nytt.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

 

 

Trinn i valg av ideer

En måte å gå fram på for å velge ideer, er å følge disse trinn.

 1. Gjør et første valg - Intuitivt
 2. Finn kriteriene for valget
 3. Vurder ideene mot kriteriene
 4. Velg

Individuelle valg

Når du skal avgjøre selv, kan du følge denne prosessen.

1 Gjør et første valg - Intuitivt

Velg ut de ideene du kan tenke deg å gå videre med.

Du kan ombestemme deg seinere i prosessen hvis du vil og velge andre ideer.

2 Finn kriteriene for valget

For å gjøre gode valg, trenger du gode kriterier. Dette er demonstrert til høyre på siden.

Nettstedet kreativtnorge innholder en egen side om:

Kriterier for valg

3 Vurder ideene mot kriteriene

Dette er demonstrert til høyre på siden.

Se også:

Beslutningsprosess

4 Velg

Nå kan du velge den eller de ideene du vil gå videre med.

I noen tilfeller er det mulig å regne ut hva som er det beste valget.

I andre ikke.

Da kan det være best å bruke intuisjonen igjen i den siste del av valgprosessen.

Det er en fordel hvis både din logikk og din intuisjon sier deg det samme. det er så langt du kan komme i beslutningskvalitet uten å arbeide videre med beslutningen.

Valg i grupper

Du kan bruke en tilsvarende prosess i grupper.

1 Gjør et første valg - Intuitivt

Du har flere muligheter til dette første valget:

 • Det stemmes på vanlig måte ved håndsopprekking eller stemmesedler.
 • Hver deltaker i gruppen får et antall stemmer til å sette på de ideene de kan tenke deg å gå videre med.
 • Hver deltaker får små lapper til å sette på de ideene de stemmer for.
 • Hver deltaker setter en strek ved de ideene hun vil gå videre med. Enten alle disse ideene eller et gitt antall (for eksempel 3).
 • Hver deltaker gir ideene et vekttall:
  3 for de ideene vi må gå videre med.
  2 for de ideene vi bør gå videre med.
  1 for de ideene vi kan gå videre med
  0 for de ideene vi ikke bør bruke

Etter dette kan vi velge de ideene som får flest stemmer eller flest poeng.

OBS! Hvis det er med en problemeier i prosessen, velger denne selv. De andre deltakerne kan da gi råd med sine stemmer, som forklartover.

På dette trinnet tillates ikke diskusjoner. Diskusjoner kan eventuelt tas under de neste punktene. Spesielt under punkt 4. valg.

2 Finn kriteriene for valget

Dette gjøres på tilsvarende vis som for individuelle valg.

Det kan også være fornuftig å velge kriterier på tilsvarende måte som vi valgte ider i punkt 1.

3 Vurder ideene mot kriteriene

Dette er demonstrert til høyre på siden.

Se også:

Beslutningsprosess

4 Velg

Nå kan du velge den eller de ideene du vil gå videre med. Se også rådene for individuelle valg.

OBS! Hvis det er med en problemeier i prosessen, velger denne selv. De andre deltakerne kan da gi råd med sine stemmer, som forklartover.

På dette trinnet tillates ikke diskusjoner. Diskusjoner kan eventuelt tas under de neste punktene. Spesielt under punkt 4. valg.

OBS! Hvis det er med en problemeier i prosessen, velger denne selv. De andre deltakerne kan da gi råd med sine stemmer, som forklartover.

På dette trinnet tillates ikke diskusjoner. Diskusjoner kan eventuelt tas under de neste punktene. Spesielt under punkt 4. valg.

Bruk en god beslutningsprosess

Å velge ideer er å ta en beslutning. Du kan derfor bruke en beslutningsprosess. Se siden:

Beslutningsprosess

Se også:

CPS som beslutningsprosess

 

Vurder og velg ut fra kriteriene

Vi skal som  et eksempel på vurdering og valg ved hjelp av kriterier, se på  problemet:

Hvordan få slutt på rot på skolen?

Dette er tatt fra en full CPS prosess som du kan finne på siden:

CPS - Rot på skolen

I dette problemet hadde kriteriene:

 • slutt på rot
 • ryddighet
 • alle ting på sin plass
 • ubrukelige ting kastes

Vi valgte disse kriteriene:

 • ryddighet
 • alle ting på sin plass

Vurdering av ide mot kriterier

I vårt tilfelle kan vi se på ideen:

Alle har ansvar for å rydde.

Oppfyller denne kriteriet ryddighet?

Ja, for hvis alle utøver sitt ansvar for å rydde, vil det være ryddig.

Hva med kriteriet, alle ting på sin plass?

Ja, ideen kan oppfylle dette kriteriet. Men det er ikke sikkert. En forutsetning er at det er bestemt hvilken plass alle ting skal ha, og at alle vet om dette. Svaret her vil derfor være ja eller kanskje.

Slik kan vi vurdere ide etter ide mot kriteriene.

Bearbeiding av idé til løsning

På dette trinnet bearbeider vi ideene videre. Det vi da gjør, er å forandre løsningen slik at den er mer i overensstemmelse med løsningskriteriene.

I vårt tilfelle kan vi komme fram til løsninger som:

 • Lage en liste over hvor alle ting skal stå, eventuelt anskaffe flere hyller og skap som kan plasseres i gangene. Lage et system slik at de ting som hører sammen eller som skal brukes samtidig, står i samme skap.
 • Dele skolen inn i ryddeområder. Alle har ansvar for hvert sitt ryddeområde.
 • Lage en plan for hvordan ryddingen skal foregå og hvor ting skal plasseres. Ansvaret for rydding ligger på den som har brukt tingene. Alt skal bringes tilbake til sin plass umiddelbart etter bruk. Ansvaret for å kontrollere at dette skjer, går på omgang blant alle.

Valg av bearbeidet løsning

På dette trinnet velger vi den eller de løsningene vi ønsker å gå videre med.

Vi kan ende opp med en løsning som ser slik ut:

 • Dele skolen inn i ryddeområder.
 • Anskaffe flere hyller og skap der dette er nødvendig. Ansvaret for ryddeområdet fordeles mellom lærerne. At noen har ansvaret for et bestemt ryddeområde, fritar ikke de andre for ansvaret for å rydde etter seg selv.

For å se den fulle CPS prosess som dette er tatt fra, se:

CPS - Rot på skolen