? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

CPS som beslutningsprosess

CPS som beslutningsmodell

CPS er også en beslutningsmodell.

CPS vil ofte sørge for at vi blir oppmerksom på og tar hensyn til det vi bør når vi tar beslutningen.

Tradisjonelt forbindes ofte kreativitet med evnen til å finne nye ideer.

Men kreativitet er vel så mye å velge ut de problemene vi skal arbeide med, de ideene som skal brukes og å gjøre løsninger gjennomførbare.

I praksis bør vi vanligvis bruke en forkortet og forenklet utgave av CPS når vi bruker CPS-metoden som et rent beslutningsverktøy. Hvilke endringer vi gjør i forhold til standardframgangsmåten, avhenger av beslutningen vi skal ta.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

CPS som beslutningsprosess

Hvis valgmulighetene i utgangspunktet ikke er kjent, vil vi bruke CPS som en ren kreativ prosess.

CPS kan brukes som en ren beslutningsprosess når vi har flere muligheter å velge mellom.

Vi kan også bruke CPS som en ren beslutningsprosess, selv i tilfeller der vi bare har to alternativer å velge imellom.

Vi kjører gjennom trinnene i CPS-prosessen på samme måte som når vi bruker CPS som en kreativ prosess. Forskjellen er at når CPS brukes som en ren beslutningsprosess, så vil ideene være gitt i utgangspunktet. Dette vil påvirke CPS faktatrinn og CPS problem trinn.

Et enkelt eksempel illustrerer CPS som beslutningsprosess.

1. Situasjon

Vi skal velge mellom å gå på kino eller å spille ludo.

Dette er en situasjonsavklaring god nok.

2. Fakta

Faktatrinnet blir da å finne informasjoner i forbindelse med disse to ideene.

3. Problem

Problemtrinnet blir å finne problemer i forbindelse med gjennomføringen av disse ideene eller andre problemer knyttet til disse.

4. Idé

På idé-trinnet blir det ikke noe mer å gjøre, vi har allerede de to ideene.

5. Løsning og aksept

Løsnings- og aksepttrinnet gjennomføres på vanlig CPS-måte.

Vi vil da bearbeide de to ideene.

6. Handlingsplan

Og tilsvarende vil vi kunne lage handlingsplaner for disse to løsningene.

CPS som beslutningsmodell

Beslutningsprosessen som er gjennomgått i

BESLUTINGSPROSESSER

er på en måte, en forkortet utgave av CPS.