? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativitet

 

 

Hva er kreativitet?

Hvorfor kreativitet?

Hvordan kreativitet?

Kreativitet  - definisjoner

En måte å definere kreativitet på er:

 • Kreativitet er evnen til å skape nye og nyttige resultater

Ordet nyttig kan skiftes ut med vakker, hyggelig, morsom eller andre positive ord. Kreativitet kan også defineres på andre måter, via kreativ prosess eller kreativ opplevelse :

 • Kreativitet er å være i en skapende prosess
 • Kreativitet er det som gir skaperglede eller tilfredsstillelsen ved å ha løst en oppgave

Kreativitet har derfor både med resultat, prosess og opplevelse å gjøre.

Les mer om:

DEFINISJONER AV KREATIVITET

 

Fra idémyldring til fullstendige kreative prosesser

Tradisjonelt forbinder de fleste ordet kreativitet med ideer. Idéskaping er en viktig del av kreativitet. Men moderne kreativitet og moderne kreative metoder og teknikker handler om langt mer enn å få fler og bedre ideer.

Moderne kreativitet handlere også om å klargjøre hvilken situasjon vi er i og hvilke mål vi har.

Moderne kreativitet inneholder også framgangsmåter for å finne fakta og andre informasjoner og å analysere og vurdere disse.

Vi har også kreative teknikker for å finne problemer (ufordringer/muligheter) og til å analysere og vurdere disse.

Og selvsagt finnes det mange kreative teknikker for å finne flere og bedre ideer.

Moderne kreativitet har også teknikker for å vurdere og velge ideer. Og for å utvikle og bearbeide ideer til gode løsninger.

I kreativitet er det også viktig å ta kunne ta hensyn til de som berører eller blir berørt av den valgte løsning. Det finnes kreative teknikker også for dette.

Og sist, men ikke minst: Det er nødvendig å ta hensyn til gjennomføringen av løsningen. Moderne kreativitet har måter å gjøre dette på. 

 

Kreativt problem

I kreativitet bruker vi ordet problem på en litt spesiell måte.

Med problem mener vi:

 • Forskjellen på det vi har og det vi ønsker.
 • Forskjellen på den situasjon vi er i og den situasjon vi ønsker å være i.

Se mer på siden:

PROBLEM DEFINERT KREATIVT

Viktigste prinsipper i kreativitet

Den enkleste måten å øke kreativiteten på, er å gjennomføre noen få og enkle prinsipper. Disse prinsippene er i teorien enkle, men kan være vanskelige å gjennomføre i praksis.

De viktigste prinsippene i kreativitet er:

 1. Utsett vurdering

 2. Finn det positive

 3. Utsett valg

 4. Bruk mer av hjernen

 5. Del opp og sett sammen

Les mer om de

VIKTIGSTE PRINSIPPER I KREATIVITET

For å utsette vurdering og valg, følger vi ofte et viktig praktisk prinsipp i kreative prosesser. Dette er:

DIVERGENS FULGT AV KONVERGENS

Bli mer kreativ

Alle kan bli mer kreative. Også du. Her finner du forklaringen på hvordan:

BLI MER KREATIV

Vi har også laget et treningsprogram i kreativitet. Se:

KREATIV TRENING

Og oppgaver du kan bruke til å trene kreative metoder og kreative teknikker. Se:

KREATIVE OPPGAVER

Kunnskaper om kreativitet

Det er utgitt tusenvis av bøker om kreativitet. Det er publisert titusenvis av artikler. På nettstedet kreativnorge finner du mye stoff om kreativitet.

Kreativitet i individ, gruppe og organisasjon

En måte å dele opp kreativitet er:

 • Kreativitet hos individer (enkeltmennesker)
 • Kreativitet i grupper
 • Kreativitet i organisasjoner

Under er sidene (med lenkene) på nettstedet kreativtnorge satt opp etter en slik inndeling.

Kreativitet hos individer (enkeltmennesker)

KREATIV PERSON

KREATIV LEDER

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET

Kreativitet i grupper

KREATIV GRUPPE

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

HEMMER KREATIVITET I GRUPPER

Kreativitet i organisasjoner

KREATIV ORGANISASJON

KREATIV SKOLE

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER

 

Kreative hjelpere

En oversikt over konsulenter og kursholdere i kreativitet finner du her:

KREATIVE LEVERANDØRER

Listen inneholder også en oversikt over norske forlag som har utgitt bøker om kreativitet.

 

 

 

Tren kreativitet

Nettstedet Kreativt Norge gir deg et eget treningsprogram i kreativitet. Det finner du her:

KREATIVT TRENINGSPROGRAM

 

 

 

Litteratur om kreativitet

Vi har en egen side med litteratur. Se:

LITTERATUR OM KREATIVITET

Litteraturen på siden er ordnet under følgende overskrifter:

Enkelte av disse overskriftene leder deg videre til undersider. Du kan gå også gå direkte til disse undersidene ved å velge lenkene:

KREATIVE SAMMENDRAG

Sammendrag og utdrag fra artikler og bøker om kreativitet.

KREATIVE METODER OG TEKNIKKER
En liste med kreative metoder og kreative teknikker. Fra denne kan du klikke deg videre til en beskrivelse av disse kreative metodene og kreative teknikkene.

NORSKE BØKER OM KREATIVITET
En oversikt (bokliste) over norske bøker om kreativitet.

Utvikle kreativitet

For å utøve og utvikle din egen kreativitet, kreativitet i grupper og kreativitet i organisasjoner, kan du:

1. Bruke de viktigste prinsippene i kreativitet

Den enkleste og viktigste måten å øke kreativiteten på, er å gjennomføre de viktigste kreative prinsipper. Les mer om de

VIKTIGSTE PRINSIPPER I KREATIVITET

2. Stimulere kreativiteten mer

Kreativiteten stimuleres også av å legge forholdene til rette for kreativitet individuelt, i grupper og i organisasjonen. Les mer om:

KREATIV PERSON

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

KREATIV GRUPPE

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

KREATIV LEDER

KREATIV ORGANISASJON

3. Hem kreativiteten mindre

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å fremme kreativitet, er å minske det som hemmer kreativitet. Les mer om:

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET

HEMMER KREATIVITET I GRUPPER

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER

4. Bruke kreative metoder og teknikker

Kreative metoder og teknikker vil få fram den individuelle kreativiteten og kreativiteten i grupper.

De kreative metodene og teknikkene er basert på de viktigste prinsippene i kreativitet og vil derfor sørge for at vi bruker disse.

De kreative metodene og teknikkene vil også bidra til at vi gjør mer av det som stimulerer kreativiteten og mindre av det som hemmer kreativiteten.

Bruker vi kreative metoder og teknikker, blir vi også mer kreative når vi ikke bruker disse.

Les mer om

KREATIVE METODER OG TEKNIKKER

5. Bevisst utvikle din kreativitet

Det gjør du ved å praktisere de viktigste prinsippene i kreativitet og å gjøre mer av det som stimulerer kreativiteten og mindre av det som hemmer.

Når du bruker kreative metoder og teknikker vil dette også føre til at du blir mer kreativ når du ikke bruker disse. Din hjerne vil ha blitt mer kreativ.

Les mer om å

BLI MER KREATIV

6. Gå på kreativitetskurs

NIK - Norsk Institutt for Kreativitet arrangerer kurs i kreativitet. Se:

NIKs KURS I KREATIIVTET

Det er mange som holder kurs om kreativitet. Vi har en liste over kursholdere og konsulenter i kreativitet:

KREATIVE LEVERANDØRER