? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Hemmer kreativitet i grupper

Kreativtshemmende miljøer

På samme måte som det er trekk som ofte finnes igjen i kreative miljøer, er det trekk som kjennetegner mindre kreative miljøer:

Miljøet i en gruppe kan også være påvirket av miljøet i den organisasjon gruppen er en del av.

De fleste av de faktorer som kan virke hemmende på organisatorisk nivå, kan også virke hemmende på gruppenivå. Derfor kan du også lære om hva son hemmer kreativitet i grupper, ved å lese om hemming av kreativitet i organisasjoner. Se:

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER

Automatiske nei

Automatiske nei (på engelsk: killer phrases) er en meget effektiv måte å hemme kreativitet på. Se:

AUTOMATISKE NEI

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

Hemmer kreativitet i grupper

Eksempler på faktorer som kan hemme kreativiteten i grupper:

Autoriteter

Hvis det er for tydelig hvem som er "sjefen", vil dette virke hemmende på utfoldelsen til de andre i gruppa og til sjefen selv.

Faglig autoritet er ofte en fordel, men kan også brukes til å hemme en gruppe. Lærerens autoritet kan virke utviklende på elevens kreativitet, men den kan også misbrukes slik at den hemmer.

Gruppepress

Gruppepress på medlemmene virker hemmende på kreativiteten. 

Gruppepress kan være krav til oppførsel, meninger, hvilke problemløsningsmetoder som skal brukes osv. 

Evalueringer

For tidlig evaluering av ideene virker hemmende.

Hvis gruppemedlemmene selv risikerer å bli bedømt ut fra det de sier, vil det hemme dem.

Krav om og behov for enighet

Det er hyggelig å kunne bli enige.

Men hvis det er viktigere å bli enige enn å finne fram til best mulige løsninger, er det nettopp det vi oppnår:

  • å bli enige
  • men om løsninger som er dårligere enn det vi ellers ville greie å få til.

Konflikter og motsetninger

Motsetninger mellom gruppemedlemmene kan virke destruktivt på en problemløsningsprosess.

Konflikter vil påvirke prosessene selv om de ikke synes på overflaten.

Dårlig sosialt miljø

Dårlig miljø kan i denne sammenheng bety:

  • Gruppedeltakerne kommuniserer dårlig
  • Fiendskap
  • Motvilje
  • Utrygghet

Individ, gruppe og organisasjon

En annen måte å forstå hva som hemmer kreativitet på i grupper, er å se på hva som stimulerer kreativitet i grupper og organisasjoner.

Mangel på det som stimulerer kreativiteten, kan virke hemmende.

Enda mer hemmende er det å gjøre det motsatte av det som virker stimulerende på kreativiteten i grupper og organisasjoner.

Se derfor også:

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

STIMULERER KREATIVITET I ORGANISASJONER