? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Stimulerer kreativitet i grupper

 

Stimulerer gruppekreativitet

Enkelte miljøer og organisasjoner er mer kreative enn andre. Det er flere trekk som ofte finnes igjen i kreative miljøer:

Se også artikkelen:

KREATIVE GRUPPER

Artikkelen "Kreative grupper" overlapper delvis denne artikkel om "Stimulerer kreativitet i grupper".

Godt sosialt miljø

Dette betyr bl.a. at:

  • Deltakerne føler seg trygge i gruppa
  • Det er en vennskapelig atmosfære
  • Åpenhet til meninger, holdninger, følelser, ideer og forslag
  • Humør
  • Kommunikasjon. Deltakerne oppfatter hva de andre sier og mener, og er også vare overfor ikke-verbale signaler.
  • Positiv innstilling. Vi greier å se de positive sider i selv de rareste forslag. Og i hverandre.

Interessante oppgaver 

En gruppe vil være mer kreativ når den arbeider med oppgaver som interesserer og engasjerer.

Passe størrelse på gruppa

Menneskene bør være del i en gruppe (eventuelt delgruppe i organisasjonen) som er liten nok til at alle føler et ansvar for gruppas resultater og alle får delta.

Gruppa bør være stor nok til at den rår over tilstrekkelige ressurser.

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Stimulerer gruppekreativitet

Godt sammensatt gruppe

Gruppemedlemmene bør ha tilstrekkelig fagkunnskap til å løse problemene gruppa arbeider med.

Det bør ikke være sterke konflikter eller interessemotsetninger mellom gruppemedlemmene.

For kreativt arbeid er det fordel at gruppas medlemmer varierer mye i bakgrunn, kunnskaper, meninger, holdninger osv.

En kreativ organisasjonskultur

Det er gjort mange forsøk på å finne ut hva som karakteriserer en kreativ organisasjonskultur.

G. Ekvall m.fl. mener at innovasjon i organisasjoner er nøye knyttet sammen med:

  • Gjensidig tillit. Støtte for ideer. Åpne forhold mellom mennesker.
  • Utfordring og motivasjon. Enighet med organisasjonens mål og metoder.
  • Frihet til å søke informasjon og til å vise initiativ.
  • Variasjon i synspunkter, kunnskaper og erfaringer. Utveksling av meninger og ideer.

Andre undersøkelser har gitt liknende resultater.

Dette gir derfor et godt bilde, selv om det selvsagt ikke er mulig å kvantifisere eksakt hva som er en kreativ organisasjon.

 

 

Individ, gruppe og organisasjon

Kreativiteten  i en gruppe avhenger av kreativiteten til medlemmene i gruppen og av forholdene for kreativitet i organisasjonen gruppen er en del av.

Det er derfor også fornuftig å lese mer om:

KREATIV PERSON

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

KREATIV GRUPPE

KREATIV LEDER

KREATIV ORGANISASJON

 

Gjør mindre av det som hemmer kreativitet

En viktig måte å stimulere kreativiteten i grupper, er å gjøre mindre av det som hemmer kreativitet.

Dette er beskrevet i:

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET

HEMMER KREATIVITET I GRUPPER

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER