? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativ gruppe

Kreativ gruppe

Det er gjort mange studier for å finne ut hva som karakteriserer en kreativ gruppe.

Det er mange forhold som påvirker  kreativiteten i en gruppe. Kreative grupper kan derfor være svært forskjellige. 

Ta derfor ikke det som står på denne siden, altfor alvorlig. Det finnes mange kreative grupper som ikke har disse kjennetegn.

Men vår beskrivelse gir likevel et godt inntrykk av hva som kan karakterisere en kreativ gruppe.

Kreativitet i grupper

For å lese mer om kreativitet i grupper, se:

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

 

 

 

 

Kreativ gruppe

Eksempler på hva som kan karakterisere en kreativ gruppe. Det meste av dette gjelder på tilsvarende måte for organisasjoner.

Frihet og selvstyre

 • Gruppemedlemmene har høy grad av selvstyre i det daglige arbeidet.

 • Gruppen er for det meste selvstyrt i forhold til organisasjonen . Dette gjelder spesielt hvordan den løser oppgavene. Oppgavene kan i seg selv gjerne komme som oppdrag utenfor gruppen. Gjerne fra andre deler av organisasjonen.

 • Gruppen og gruppemedlemmene bør ha og føle eierskap og kontroll over eget arbeid.

Oppmuntring til kreativitet

 • Klare mål

 • Åpen kommunikasjon mellom leder og underordnede.

 • Lederen er en god rollemodell.

 • Lederen stoler på medarbeiderne og gruppen.

 • Lederen setter pris på individuelle bidrag.

 • Oppmuntring til å ta risiko.

 • Oppmuntring til å finne ideer.

 • Tillatelse til å gjøre noe uvanlig.

 • Rettferdig, støttende og informativ støtte til ideene.

 • Anerkjennelse og belønning av ideer.

 • Ideene flyter rundt i gruppen.

 • Mekanismer for å utvikle nye ideer.

Støtte fra arbeidsgruppen

 • Gjensidig åpenhet til ideer og forslag.

 • Konstruktiv utfordring av ideer.

 • Felles forpliktelse til prosjektet.

 • Variasjon i bakgrunnen til deltagerne i gruppen.

 • God indre kommunikasjon.

 • Tillit og støtte til hverandre.

Ressurser

 • Tilstrekkelige ressurser til å løse oppgavene.

 • Ressursmangel kan virke demotiverende hvis det oppfattes som at prosjektet ikke verdsettes.

Arbeidspress

 • Tidspress (realistisk) kan noen ganger virke stimulerende for kreativiteten.

 • Presset fra at oppgaven er vanskelig og utfordrende, kan stimulere kreativiteten.

 

Individ, gruppe og organisasjon

Kreativiteten i en gruppe er avhengig av kreativiteten til individene i gruppen.  Kreativiteten i en gruppe er avhengig av forholdene for kreativitet i organisasjonen.

Du kan derfor også lære om kreativitet i grupper, ved å lære mer om individuell kreativitet og kreativitet i organisasjoner.

Kreativitet hos individer (enkeltmennesker)

KREATIV PERSON

KREATIV LEDER

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET

Kreativitet i organisasjoner

KREATIV ORGANISASJON

KREATIV SKOLE

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER

Artikkelsammendrag

Følgende artikkelsammendrag fra artikler om kreativitet, kan være  nyttige for å forstå kreativitet i grupper og organisasjoner.

Amabile, T.: et. al.:
Assessing the Work Environment for Creativity

Ekvall, G.:
Organizational Climate for Creativity and Innovation

Kilbourne, L.M. and Woodman, R.W.:
Barriers to Organizational Creativity

Robinson, A.G. and Stern, S.:
Unleashing Corporate Creativity: Where to start

Sitkin, A.B.:
Learning through Failure:
The Strategy of Small Losses

Wesenberg, Peter:
Ledelse og kreativitet i ett nytt perspektiv

West, M.A, et al.:
Twelve steps to heaven: Successfully managing change though developing innovative teams

Woodman, R.W., Sawyer, J.E. and Griffin, R.W.:
Toward a theory of Organizational Creativity