? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Barriers to Organizational Creativity

Barriers to Organizational Creativity

Kilbourne, L.M. and Woodman, R.W.:
Barriers to Organizational Creativity,
p. 125-149, 1999

Sammendraget er skrevet av Leif-Runar Forsth

 

 

 

 

Hindrer organisatorisk kreativitet

Kilbourne og Woodman setter opp en del faktorer som de mener vil hindre kreativitet i organisasjoner.

Standard prosedyrer

Prosedyrer er nødvendige for mange oppgaver i en organisasjon.

Men standard prosedyrer kan også føre til at en ikke løser oppgavene på bedre måter når dette er mulig eller nødvendig.

Standard prosedyrer kan også brukes som en unnskylding for å ikke selv å ta ansvar for å gripe tak i en oppgave eller et problem.

Jobb beskrivelser

Jobb beskrivelser kan være nyttige for å beskrive hva som skal gjøres og hvordan. Dette kan gi både økt kvalitet og produktivitet.

Men jobb beskrivelsen hindrer også folk å gjøre oppgavene på andre måter. Kreativ oppførsel som ikke er direkte beskrevet, vil ikke finne sted.

Mangel på frihet til å selv velge hvordan oppgaven skal løses, kan minske motivasjonen og dermed kreativiteten.

Hindrer organisatorisk kreativitet

Belønningssystemer

Belønningssystemer skal bidra til at mennesker oppfører seg på de måter som blir belønnet og til at de produserer det som belønnes. Som oftest er det suksess som belønnes.

Dette betyr at den oppførsel som fører til kreativitet ikke belønnes. Den kan i praksis straffes.

"Beskjeden" fra organisasjonen er derfor klar. Gjør slik som er bestemt og ikke forsøk noe annet.