? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativ skole

 

 

Kreativitet i skolen

En viktig oppgave for skolen er å utvikle elevenes kreativitet.

Hver enkelt lærer har mange muligheter til å gjøre dette. Spør vi voksne hva som har stimulert dem og vekket interessen for et fag eller tema, svarer de ofte med navnet på en lærer.

Det meste av det som er på nettstedet kreativtnorge, kan også gi gode tips om hva som er viktig for kreativiteten i skolen.

Kreativ skole

Det er lettere å være en kreativ lærer hvis skolen du arbeider i, er en kreativ organisasjon. Det meste av det som gjelder for kreativitet i andre organisasjoner, gjelder også for skoler. Se derfor mer om dette på sidene:

KREATIVE ORGANISASJONER

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER

Kreative grupper

En kreativ organisasjon vil også gjøre det lettere for gruppene i organisasjonen å være kreative. I tillegg vil forhold i gruppen påvirke gruppens kreativitet og kreativiteten til det enkelte gruppemedlem.

En klasse er i seg selv en gruppe. Den kan også ofte bestå av mindre grupper. Kunnskapene om hva som stimulerer eller hemmer kreativitet i grupper, kan også være nyttige for å utvikle kreative miljøer på skolen. Les mer om kreativitet i grupper her:

KREATIVE GRUPPER

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

HEMMER KREATIVITET I GRUPPER

Kreative individer

Barn og ungdom er individuelle mennesker. Det meste av stoffet på nettstedet kreativtnorge om individuell kreativitet gjelder også for dem. Se derfor sidene:

KREATIV PERSON

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET

Kreativ leder

Lederen har en stor innvirkning på den gruppe eller organisasjon han eller hun er leder for. Dette gjelder også for kreativiteten.

En lærer er på flere måter også en leder for sine elever. kan derfor være nyttig å se på hva som karakteriserer en kreativ leder. Se:

KREATIV LEDER

KREATIVT LEDERSKAP

Det er viktig at en leder også har gode kunnskaper om hva som påvirker kreativiteten hos individer, grupper og organisasjoner. Se lenkene over.

 

Kreativ læring

For enhver utvikling av kreativitet, hos barn og voksne, er følgende råd nyttige:

Anvend de viktigste prinsippene i kreativitet

Kreativitetens viktigste prinsipper er:

  1. Utsett vurdering
  2. Finn det positive
  3. Utsett valg
  4. Bruk mer av hjernen
  5. Del opp og sett sammen

Les mer om dette på siden:

VIKTIGSTE PRINSIPPER I KREATIVITET I UNDERVISNING

Gjør mer som stimulerer

Stimulerer vi kreativiteten, utvikler den seg. Hva som kan stimulere kreativitet hos individer, grupper og organisasjoner, er gjennomgått på sidene:

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

KREATIVE ORGANISASJONER

Gjør mindre som hemmer

Vi har en naturlig drift til å være kreative. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å stimulere kreativiteten, er derfor å hemme den mindre. Hva som kan hemme kreativitet hos individer, grupper og organisasjoner, er gjennomgått på sidene:

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET

HEMMER KREATIVITET I GRUPPER

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER

Bruk kreative metoder og teknikker

Å bruke kreative metoder og teknikker, er en effektiv måte å være mer kreativ på. De kreative metodene og teknikkene er basert på de kreative prinsippene. De sørger også for at vi gjør mer av det som stimuler kreativitet og mindre av det som hemmer kreativitet. Se siden:

KREATIVE METODER OG TEKNIKKER

Kreativ undervisning

Med kreativ undervisning mener vi: Undervisning som utvikler elevenes kreativitet.

En undervisning som gjør dette, er i seg selv en kreativ handling.

En egen underside handler om kreativ undervisning. Se:

KREATIV UNDERVISNING

Resultater av kreativ undervisning

Et omfattende prosjekt for å gjøre elevene mer kreative, hadde meget gode resultater. Eksempler på uttalelser fra lærerne som var med på prosjektet, er:

Resultater for elevene

Lærere har fortalt om følgende resultater for elevene:

  • Elevene viser mer interesse for å løse problemet på en kreativ måte og føler mer ansvar for det de gjør.

  • Elevene får et forsterket positivt sjølbilde.

  • Elevenes arbeid blir mer lystbetont.

Resultater for lærerne

Lærere har fortalt om følgende resultater for dem selv:

  • En ny giv i arbeidet.

  • Mer interessant å være lærer enn før.

Du finner en mer omfattende oversikt over resultatene av et prosjekt i kreativ undervisning på sidene:

KREATIV UNDERVISNING

RESULTATER AV KREATIV UNDERVISNING

Se også omtale av kurset
Kreativ undervisning

En kreativ skole

Kreativ læring legger også vekt på overføring av informasjon. Forskjellen i en kreativ skole ligger i at det blir lagt større vekt på å bruke informasjonene. Å lære å bruke fakta er vel så viktig som det å tilegne seg dem.

Elevene går i den tradisjonelle skolen for å tilegne seg autorisert kunnskap. Den tradisjonelle kunnskap er viktig også for kreativiteten. I en skole som også vil lære elevene å tenke, er det vel så viktig å lære dem hvordan de skal fortsette å lære på egen hånd utenfor skolen. Det omfatter også hvordan de selv skal skaffe seg informasjoner og hvordan de skal behandle informasjonene videre.

Også i kreativ undervisning er fakta råmaterialer for læring. Men fakta er først og fremst råmaterialer som får sin verdi når de blir brukt på en meningsfull måte.

Kreativitet betyr også at elevene også skal lære å møte nye og uventede situasjoner.

I et helhetlig syn på menneskets utvikling, er undervisning og læring en del av menneskets utvikling og vekst. Det er derfor en side av livet i alle aldre. Undervisningen har derfor også verdi som trening i å lære, i personlig utvikling og i samarbeid og kommunikasjon med andre mennesker.

I kreativ undervisning er det ofte viktig å komme fram til riktige svar, men det er vel så viktig å lære prosesser som kan hjelpe eleven til å komme fram til bedre svar siden i livet.

En kreativ skole for framtida bør utdanne mennesker som kan tenke fleksibelt, møte problemer og tilpasse seg en virkelighet som de ikke på forhånd kjenner. Kort sagt, de må kunne tenke og handle selv.