? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativ undervisning

 

Kreativ undervisning

Med kreativ undervisning mener vi:

Undervisning som utvikler elevenes kreativitet.

En undervisning som gjør dette, er i seg selv en kreativ handling.

Kreativ undervisning

Det meste av stoffet på NIKs hjemmeside er aktuelt også for kreativ undervisning og for kreativitet i forbindelse med barn og unge. 

Spesielt viktig er:

Eksempler på kreativ undervisning

Eksempler på kreativ undervisning finner du her:

EKSEMPLER PÅ KREATIV UNDERVISNING

Resultater av kreativ undervisning

Du finner en mer omfattende oversikt over resultatene av et prosjekt i kreativ undervisning, her:

RESULTATER AV KREATIV UNDERVISNING

 

Bok om kreativ undervisning

NIK – Norsk Institutt for Kreativitet – og menneskene knyttet til dette, har arbeidet mye med kreativitet for skoleelever og studenter. I samarbeid med konsulenter fra IPO AS, hadde vi et større prosjekt for å øke kreativiteten for elevene ved Raumyr barneskole.

Resultatet fra dette og andre prosjekter for kreativitet i skolen er dokumentert i boka

KREATIV UNDERVISNING

av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik. 

Boka ligger på NIKs hjemmeside kreativtnorge.

Resultater av kreativ undervisning

Resultater for elevene

Lærere har fortalt om følgende resultater for elevene:

  • Elevene viser mer interesse for å løse problemet på en kreativ måte og føler mer ansvar for det de gjør.

  • Elevene er tryggere til å prøve ut egne løsninger.

  • Elevene får et forsterket positivt sjølbilde.

  • Elevene virker ikke lei av skole. Arbeidet går engasjert. Sier ikke ting er kjedelige.

  • Elevenes arbeid blir mer lystbetont.

Resultater for lærerne

Lærere har fortalt om følgende resultater for dem selv:

  • En ny giv i arbeidet.

  • Mer gøy å arbeide i skolen.

  • Spennende kreative ting blir mer "lovlige".

  • Det er moro/utfordrende å planlegge undervisningsopplegg.

  • Mer interessant å være lærer enn før.

Du finner en mer omfattende oversikt over resultatene av et prosjekt i kreativ undervisning på siden:

RESULTATER AV KREATIV UNDERVISNING

 

Kreativ undervisning på NIKs hjemmeside

Hensikten med denne del av NIKs nettsted er å gjøre deg bedre i stand til å øke din egen og dine elevers kreativitet.

Stoffet er aktuelt for undervisning av alle aldersgrupper.

Eksempler på kreativ undervisning finner du her:

EKSEMPLER PÅ KREATIV UNDERVISNING

Du finner en mer omfattende oversikt over resultatene av et prosjekt i kreativ undervisning, her:

RESULTATER AV KREATIV UNDERVISNING

To bøker om kreativitet:

Boka: Kreativ undervisning (hele teksten, men uten bilder) av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik
 

Boka "Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning" (tidligere versjon, uten bilder) av Leif-Runar Forsth.

Spesielt kapitlet
"La barna forbli kreative" er viktig i kreativ undervisning.

Litteratur om kreativitet

Hjemmesiden inneholder mye stoff om kreativitet som også er viktig i kreativ undervising.

Se siden:
Litteratur om kreativitet

Og siden:

Kreativitet.

Se også omtale av kurset
Kreativ undervisning