? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Eksempler på kreativ undervisning

Bruk kreative prinsipper

Kreativ undervisning kan være å lære elevene å bruke en kreativ metode eller en kreativ teknikk direkte på en oppgave. Vi kan for eksempel bruke hele CPS (Creative Problem Solving) eller deler av denne.

Vi kan også bruke de prinsippene som ligger til grunn for en kreativ metode eller en kreativ teknikk uten å bruke hele metoden eller teknikken.

Eksempler på dette er:

 • Divergens fulgt av konvergens
 • Individuelle bidrag satt sammen til felles resultat
 • Bruk av visualisering
 • Assosiasjoner
 • Analogier
 • Kobling av fag og temaer
 • Bruk av prinsipper og tankemodeller i en sammenheng for å gi læring til å bruke disse også i andre sammenhenger
 • Se det positive
 • Bruk av flere sanser til å forstå  abstrakte begreper
 • Koble tegning og skriving
 • Koble observasjoner, hukommelse og dikting
 • Fakta - problem - bearbeiding - gjennomføring
 • Innlevelse i andre
 • Individuell tenkning - gruppetenkning

Eksemplene på kreativ undervisning er tatt fra boka:

Kreativ undervisning

av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik. 

 Boka ligger på nettstedet kreativtnorge, se:

KREATIV UNDERVISNING

 

 

 

Lag din egen kreative undervisning

Noen av eksemplene fra nettstedet kreativtnorge kan du kanskje selv bruke i din undervisning.

Det finnes en mengde lignende oppgaver som i dag brukes i skolen. En del av eksemplene vist her, er nok derfor kjent stoff for mange.

Det viktigste du kan lære av disse eksemplene, er derfor ikke å få et konkret batteri med kreative arbeidsoppgaver. Det viktigste er at disse eksemplene illustrerer hvordan de kreative arbeidsmetoder og de viktigste prinsippene i kreativitet kan brukes i praktisk undervisning. Både direkte og indirekte.

En måte å bruke disse oppgavene på, er å lage tilsvarende oppgaver innenfor samme fag. Dette kan være for samme klassetrinn eller for andre klassetrinn. Men det er også ofte slik at oppgaver som er gitt i et fag eller et trinn, også kan brukes i helt andre sammenhenger.

Det kan da være nødvendig å omarbeide disse først. For å få til dette, kan det være nødvendig å bruke analogier eller assosiasjoner. Du kan stille deg spørsmålene:

 • Kan dette brukes direkte?
 • Hva må forandres?
 • Hva kan byttes ut?
 • Settes inn?
 • Sløyfes?
 • Hvilke analogier ser jeg?
 • Hvilke assosiasjoner gir det?
 • Hvilke kriterier gjelder for en god løsning og for aksept?
 • Hvordan kan det bearbeides til bruk i min undervisning?

Eksempler på kreativ undervisning