? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Visualisering av tall og tallstørrelser

Visualise tall og tallstørrelser

Det viser seg at selv eldre elever kan ha dårlig forståelse av tall og talls størrelsesorden.

Dette er helt unødvendig, da tall og talls størrelsesorden er helt konkrete ting og ikke abstrakte begreper.

En forståelse må derfor bygges opp via konkrete ting.

Det er mange måter å gjøre dette på, meterstokker og tall-linjer er eksempler.

En annen, og kanskje bedre måte, er å bruke klosser eller pinner.

Det viser seg at selv eldre elever kan ha god nytte av denne type øvelser.

Leke og bruke

Det er ikke tilstrekkelig bare å se disse figurene.

Elevene bør leke seg litt med dem og ved hjelp av dem konstruere forskjellige tall.

De bør øve på de fire regnearter ved hjelp av slike klosser.

Det er viktig at de ikke bare bruker synssansen, men også at de tar på og anskueliggjør størrelser ved hjelp av de taktile sanser.

Klosser til tall og tallstørrelser

Klosser kan for eksempel lages slik:

Det bør lages kubiske klosser, helst i størrelsen 1 x 1 x 1 cm. Det bør være minst 10 slike.

Det bør også lages klosser som er 1 x 1 x 10 cm. Disse bør helst males slik at farger markerer lengder på 1 cm.

Det bør ikke brukes mer enn 2 farger, sort og hvit er utmerket, eller rød og blå.

Det bør også lages stokker på 1 x 1 x 100 cm. Disse bør også deles opp ved hjelp av malte felter.

Her må det gå tydelig fram hva som er 1 centimeter og hva som er 10 centimeter. Dette kan gjøres ved å bruke sort og hvit for de første 10 centimeterne, rød og blå for de neste 10 og sort og hvit for de følgende.

Ved hjelp av disse klossene kan vi lineært anskueliggjøre forholdet mellom størrelser. Elevene kan få en god forståelse av størrelsesordenene 1, 10 og 100.

Klosser til flater og rom

Visualiseringen bør også bruke flater og rom.

Det bør lages klosser som er satt sammen av 10 klosser av størrelsen 1 x 1 x 10 cm. Dette gir da en flate på 10 x 10 cm som illustrerer størrelsen 100.

Tilsvarende bør 10 slike flater settes sammen til en kubus som da blir 10 x 10 x 10 cm.

Klosser til regneøvelser

Dette visualiseringsprinsippet kan også brukes til å illustrere andre måter å regne på. For eksempel til å illustrere produkter (A + B)(A + B).

Tall for førsteklassinger

Under innøvelsen av tall for 1. klassinger, er det absolutt nødvendig å illustrere tallene konkret ved slike klosser, fyrstikker, pinner eller lignende.

Tallfølelsen kan bare bli virkelig ved å se og bruke tall i praksis.

En konkret måte å gjøre dette er å lage en eske med 11 rom, nummerert fra 0 til 10. Øvelsen er å legge det riktige antall pinner ned i hvert rom.

Føle tallene

Tallene kan også føles. Vi kan klippe ut tallene 1, 2, 3 og så videre i sandpapir og klistre dem opp på ark.

Vi kan også skjære ut i finér, plast eller lignende.

Dette fordi elevene også bør trene inn tallene ved hjelp av følelsen i fingrene.