? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Lage avis med klipp og lim

Lage avis med klipp og lim

En måte å lage avis på er å la elevene finne stoff i andre aviser, blader, tidsskrifter, reklamebrosjyrer og andre steder.

 

Klippe ut og lime inn - avis
 

Divergens

Elevene kan for eksempel få i oppgave å ta med seg fem bidrag hver til en avis.

Konvergens

I klasserommet velger så hver elev ut ett eller to av sine bidrag som skal limes inn i avisen.

Bearbeiding

Elevene deles inn i grupper som får ansvar for hver sin type stoff. Utklippene limes inn og sidene settes sammen til en ferdig avis.