? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Finne fargenavn

Finne fargenavn

Ideen til denne oppgaven fikk lærerne på Raumyr skole fra kurs med Kåre Kverndokken.

Han ga tips om hvordan vi skulle få elevene til å få med fargene i fortellingene sine. 

 

 

 

Farge med i fortellinger

Det første skritt var å bevisstgjøre elevene på hvor mange fargenavn det egentlig finnes.

Dette virker også som en bevisstgjøring om hvor mange farger det egentlig finnes.

Store ark til å skrive på ble hengt opp rundt om på veggene i klasserommet. Arkene hadde fargenavn som overskrift: Rød, blå, grønn, gul/oransje og hvit/svart.

I grupper på tre til fire gikk elevene rundt og skrev på alle de fargeord de kunne komme på.

Framgangsmåte til etterfølgelse

Denne oppgaven fenget.

Dette førte til at nesten alle klassene på skolen prøvde tilsvarende oppgaver, på litt forskjellige måter.

Mange andre temaer enn farger, kan undervises på tilsvarende måte.