? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

CPS til å lage skuespill

Kreativ prosess: Kongsbergmarken

På denne oppgaven ble det brukt en tilpasset avledning av CPS (Creative Problem Solving).

CPS er ikke bare en metode for kreativitet og problemløsning. Det er også en effektiv måte for å trene elevene i målrettet tenkning.

Det er selvsagt bra om elevene klarer å lære CPS eller en modifisert utgave av denne. Men det er ofte enda bedre om læreren selv behersker denne metoden så godt, at han eller hun kan bruke prinsippene og tilpasse dem sin egen måte å undervise på, slik flere av de andre eksemplene viser.

Læreren gir instruksjoner og leder elevene gjennom oppgaven. Vi skal illustrere litt av dette.

 

 

 

CPS til å lage skuespill

Utgangspunkt eller situasjon

I utgangspunktet forklarer læreren elevene at de er beboere i en liten landsby som er blitt herjet av en storm.

Han gir også noen andre instrukser etter hva han synes er nødvendig.

Fakta

Her ber læreren elevene om å komme med forslag til en beskrivelse av situasjonen. Læreren kan gjerne gi noen eksempler selv som forklarer hva han mener. For eksempel:

 • Stormen har herjet landsbyen vår.
 • Mange hus er blåst ned.
 • Gjerdet rundet landsbyen er ødelagt.
 • Det er vann nesten overalt.

Problem

På tilsvarende vis som i faktafasen gir læreren først instruksjon og slipper så elevene til. Dette kan føre til utsagn som for eksempel:

 • Vi har ikke noe sted å sove.
 • Hvor skal vi sove i natt?
 • Hvordan skal vi komme unna de ville dyrene?
 • Hvordan skal vi få bygget opp hjemmene våre?
 • Hvordan skal bakeren få bakt sitt brød?

Idé

Igjen vil læreren gi dem instrukser og holde dem i gang hvis de skulle stoppe opp. Eksempler:

 • La oss sette opp et gjerde.

 • Vi deler oss inn i arbeidslag.

 • Noen bør lage maten.

 • Noen bør snekre opp tak mot regnet.

Bearbeiding

Igjen vil læreren gi sine instrukser og lede elevene videre. Bearbeidingen betyr her å lage forslag til hvordan ideene skal gjennomføres. I vårt skuespill består dette av at aktørene kommer med utsagn om dette. For eksempel:

 • Per, Arne og Kari samler inn redskap.

 • Etter at de har gjort det, får de med seg tre andre og setter i gang snekring av nytt gjerde.

 • Osv osv.

På denne måten kan vi gå igjennom en prosess som både lærer elevene å tenke systematisk, målrettet og strukturert, samtidig som den kan gi et morsomt resultat. Den siste bearbeidingen kan gjerne gjøres ved andre metoder enn CPS. Elevene kan velge ut blant forslagene som er kommet fram og lage et lite skuespill.

Skuespillet kan bygges opp etter samme system som prosessen. Vi kan da lage det ved å finne replikker og handlinger til hvert av trinnene. Først til situasjon, så til fakta osv. De kan gjerne deles inn i grupper som tar hver sin del av skuespillet. Til slutt kan skuespillet framføres.

Vurdering av kreativ prosess

Fin modifisert CPS

Eksemplet viser en fin tilpasning av CPS til oppgaven og elevene.

Trinnene i CPS er færre enn standardutgaven. Innholdet i trinnene er også modifisert.