? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Lesetrening av bokstaver

Lesetrening av bokstaver

Øvelsen ble gjort i første klasse på høsten.

Klassen hadde lært følgende bokstaver:

I, K, M, A, L, E, T, S og R.

 

Kreativ prosess

Ark med bilder og tekst

Elevene fikk delt ut ark som var delt opp i ruter.

I hver rute sto det en stavelse eller et lite ord. På den andre siden av arket var det i noen tilfeller bilder. For eksempel var det bak ordet IS bilde av en is. Og bak ordet SAKS et bilde av en saks.

Klippe og samle

Elevene klippet så arket opp i lapper.

De lappene de klarte å lese, samlet de i en egen konvolutt.

Det var moro for eleven å se at antallet lapper i konvolutten økte.

Lage nye ord

De kan så lage nye ord av lappene.

For eksempel kan LE og SE settes sammen til LESE. TA og LE kan settes sammen til TALE og så videre.

Skrive ord

Disse ordene kan de også skrive.

De kan snu lappene som har et bilde på baksiden.

De skriver så ned ordet som svarer til bildet, og kontrollerer dette ved å snu lappen.

Lage setninger

De kan så prøve å lage setninger med lappene.

For eksempel SE TI IS. Eller RI TIL LISE.

De vil nå oppdage at de må lage nye lapper for å kunne lage flere setninger.

Øv med flere bokstaver

Samme type øvelse kan brukes etter hvert som de lærer flere bokstaver.