? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Fortelling fra bilder

Fortelling fra bilder

Å skrive fortellinger fra bilder er mye brukt i skolen.

Dette er i seg selv en undervisningsmetode som er kreativt utviklende .

Den kan også gjøres mer kreativ ved å aktivt stimulere prosessen.

En kreativ prosess

Læreren kan få elevene til å identifisere mest mulig av det som er på bildet og komme med flest mulig ideer og tanker omkring dette.

Det er den divergente fasen.

I den konvergente fasen kan læreren be elevene å velge ut det de synes er viktigst å skrive om dette.

Mange varianter

Dette kan brukes i mange varianter.

Hvis elevene skal skrive en stil om skogen, om den annen verdenskrig eller hva som helst, kan læreren lede en prosess der elevene skal komme med flest mulig utsagn om emnet.

Så kan hver elev velge ut det han eller hun vil skrive om.