? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Fargeøvelser

Bevisstgjøre farger

Hensikten med denne oppgaven er å bevisstgjøre elevene mer på farger og fargenyanser.

Dette kan kombineres med øvelser i å skrive stil.

 

Fargeøvelser

Beskrive farger

Det første som gjøres er å beskrive fargene i forskjellige silkeskjerf.

Primær- og sekundærfarger

Etter dette deles elevene inn i grupper. Hver gruppe får sin primær- eller sekundærfarge. Gruppa skal finne nyanser til dette og skrive disse opp på store ark. Arkene skal så henges opp slik at de andre gruppene også kan se dem.

Finne flere fargenavn

Hele klassen kan nå bidra til å finne flere fargenavn som kan skrives på de store arkene.

Samle fargenavnene

Læreren samler så inn de store arkene, skriver alle fargenavnene opp på en stensil og deler ut til elevene.

Bruke fargenavnene

Elevene får også utlevert en kort usminket tekst. De leser teksten og krysser av der i teksten det er mulig å skrive inn et fargenavn.

Eleven skriver så teksten om og føyer til fargenavn. Den nye teksten leses høyt i klassen.

Brukes videre

Denne listen med fargenavn kan også brukes til andre tekster.

Brukes på andre områder

På samme måte som for fargenavn, kan en arbeide med lyder, smaker, lukter og ord som betegner følelser.