? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Lage hermedikt

Lage hermedikt

Ideen til denne oppgaven fikk lærerne fra Raumyr skole på en kursdag med Kåre Kverndokken.

 

Gradbøyning av adjektiv

Klassen skulle lære om gradbøyning av adjektiv.

De leste først Sidsel Mørcks skrytevers.

Etter dette skulle elevene selv dikte etter samme oppskrift.

Dette gikk bra. Ingen hadde problemer med å komme i gang, og mange diktet tre-fire vers i løpet av ti minutter.

Kopiering er også kreativitet

Ved å kopiere lærer vi oss mer om det vi kopierer, enn om vi bare betrakter det. Kunnskaper er nyttig i kreativitet.

I tillegg lærer vi oss en prosess, når vi kopierer noen.

Prosesser er kreative virkemidler.