? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Biotoper

Biotoper

Målet var å gi kunnskap om dyr og planter som hørte til denne biotopen.

De skulle også beskrive næringskjedene innenfor biotopen og hva som kunne forstyrre denne, for eksempel ved forurensning.

Oppgaven ville derfor øke elevens økologiske innsikt.

En slik oppgave er i seg selv en kreativ prosess.

Å lære om naturen og de naturlige systemer og prosesser bidrar også til utvikling av kreativiteten.

Kreativ prosess

Elevene ble delt i grupper på tre som skulle arbeide med hver sin biotop.

Hver gruppe skulle presentere sitt resultat for de andre gruppene.

Dette skulle gjøres ved hjelp av et veggoppslag som viste biotopen og dyr og planter som er karakteristisk for denne.

De skulle også lage en rapport.

 

Elever som lærere

Det at elevene måtte bearbeide stoffet for presentasjon for de andre, førte til en økt forståelse for den enkelte elev. Det virket også stimulerende å undervise de andre elevene og selv å bli undervist av andre elever.