? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

CPS på oppgave om Norden

Kreativ prosess om Norden

Lærerne for to femteklasser planla denne oppgaven sammen.

I denne oppgaven ble trinna i CPS-prosessen fulgt.

Utgangspunkt for problemet

To femteklasser skulle lære om Norden. Det skulle være gruppearbeid.

Elevene i hver klasse ble delt i fire grupper som skulle ta for seg hvert sitt av de fire nordiske land.

Lærerne bestemte gruppesammensetningen.

 

 

 

CPS om Norden

Problemet ble løst omtrent som dette:

Fakta

Det ble gitt en felles innføring i fakta om Norden.

Hver av gruppene lærte om sitt eget land og underviste etterpå de andre gruppene om dette landet.

Problem

Elevene fikk presentert følgende problem:

Hvordan presentere gruppas land, slik at folk fra Norge får lyst til å reise dit?

Elevene kunne selv fritt velge medium for presentasjon.

Ideer

Som hjelp til idétrinnet fikk elevene to spørsmål:

 • Hva vil dere presentere?
 • Hvordan vil dere presentere det?

Gruppene fant så en mengde ideer til hva de kunne presentere og hvordan de kunne presentere dette.

Løsning

Som hjelp til dette trinnet fikk elevene følgende beskjed:

Bli enige i gruppa om hvilke ideer dere vil bruke.

Løsningstrinnet besto derfor av å diskutere og velge ut ideer.

I løpet av denne prosessen ble enkelte ideer videre bearbeidet.

Aksept

På aksepttrinnet måtte elevene finne ut i hvilken grad det lot seg gjennomføre det de hadde valgt.

De skulle drøfte dette i gruppa.

Hvis andre personer var involvert, måtte de også ta kontakt med disse.

Handlingsplan

Til hjelp for å sette opp handlingsplanene fikk elevene følgende spørsmål:

 • Hvem gjør hva?
 • Hvordan gjøres det?
 • Når skal det være ferdig?
 • Hvor henter vi stoff?
 • Hvordan ordner vi stoffet?

Handling

Prosjektet skulle føre fram til en presentasjon fra hver gruppe for resten av klassen. Gruppene valgte forskjellige medier for sin presentasjon.

Disse var for klasse 5A:

 • Gruppe 1: Plakater til å henge opp ved veien
 • Gruppe 2: Leste opp fra brosjyre. Foredrag. Viste fram ting fra landet. Konkurranse for klassen
 • Gruppe 3: Plakater, brosjyrer, radioprogram og konkurranse.
 • Gruppe 4: Skuespill: 
  1. akt: Leste plakat
  2. akt: Oppdager plakat om radioprogram
  3. akt: I reisebyrå
  4. akt: Radioprogram

I klasse 5B valgte gruppene følgende medier:

 • Gruppe 1: TV-program
 • Gruppe 2: Maxi - turistbrosjyre
 • Gruppe 3: TV-program
 • Gruppe 4: Brosjyrer

Fin CPS-anvendelse

Oppgaven er en fin illustrasjon på hvordan trinna i CPS illustrerer hensikter mer enn direkte oppskrifter.

CPS-trinna er fulgt i standard rekkefølge. Men innholdet i de enkelte trinn er tilpasset oppgaven og de som arbeidet med denne.

Lærernes vurdering

For dårlige faktakunnskaper før idéfasen vanskeliggjorde valg av medium og innhold. Det ble derfor litt tilfeldig hva de valgte.

Framføringen ble mer variert enn om lærerne hadde bestemt.

Elevene lærte mye av prosessen. Spesielt av samarbeidet og diskusjonen gjennom alle trinnene fram til t.o.m. akseptfasen.