? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Who is .... ?

Who is .... ?

Denne oppgaven ble brukt i engelsk for 5. og 6. klasse.

 

Kreativ prosess

Gi et navn

Oppgaven starter med at læreren gir klassen et navn.

Dette bør helst være et navn med innslag av komikk, god rytme eller annet som stimulerer fantasien.

Navnet skrives opp på tavla.

Det kan også være aktuelt å forsterke dette ved hjelp av et bilde eller en tegning.

Historie fra navnet

Elevene får lov til å smake på navnet noen sekunder eller minutter.

Deretter leder læreren elevene gjennom prosessen.

Klassen skal nå lage en historie om denne personen. Læreren spør for eksempel:

"Tell me all about him".

Elevene kommer med forslag og læreren noterer disse på tavla.

Alle forslag godtas, ingen er umulige.

Lærerens rolle blir å notere forslagene og å passe disse inn i historien.

Avslutte eller fortsette historien

Historien kan gjøres ferdig der og da. Den kan også brukes som et utgangspunkt for videre arbeid. Elevene kan selv fortsette å skrive videre på historien. Den kan også brukes til spørsmål og samtaler siden. For eksempel ved spørsmål av typen:

"Do you remember ...?"

 

 

Varianter av oppgaven

En annen variant av denne øvelsen, er å lage historier ut fra startord.

Elevene kan gjerne deles opp i grupper, der hver gruppe har hvert sitt sett med startord. Gruppa skal så lage en historie der alle startordene skal være med.

Alle forslag kan brukes

Det er svært viktig for denne type oppgaver, at klassen føler at alle forslag kan brukes.

Når de gjør det, stiger aktiviteten og alle har noe å bidra med.

Utvid Ývelsen

Etter hvert som læreren repeterer historien og det blir lagt inn stadig nye opplysninger, kan læreren passe på å få med grammatikalske øvingsmomenter som elevene trenger.