? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kongsbergmarken - Naturen - Andre land

Kreativ prosess: Kongsbergmarken

På denne oppgaven ble det brukt en tilpasset avledning av CPS (Creative Problem Solving).

Denne oppgaven handlet om å besøke Kongsbergmarken. Den ble brukt i 4. klasse.

 

 

 

 

 

CPS om Kongsbergmarken

CPS - Situasjonsavklaring

Før besøket ble elevene fortalt om Kongsbergmarken.

De fikk også beskjed om å følge med i avisen for å finne stoff om Marken.

Dette er situasjonsavklaringen med den første problemformuleringen.

Søke ideer - Divergens

Klassen diskuterte så mulige emner i forbindelse med Kongsbergmarken. Dette kunne være aktuelle aktiviteter på dagens Marken, men også ting av mer historisk art.

Dette er divergensen.

Ideer - Konvergens

Etter å ha fått opp en mengde emner, skulle elevene velge hvilke av disse emnene de ønsket å arbeide videre med. Hver elev valgte etter sine egne interesser.

Dette er konvergensen.

Handlingsplan

Nå var elevene forberedt på å besøke Marken.

Det ble også tatt opp hvordan de skulle oppføre seg ved dette besøket.

Lage presentasjon

Etter markedsbesøket skulle inntrykkene bearbeides videre.

De skulle ende opp i en presentasjon overfor de andre elevene. Dette kunne være opplesning, veggaviser, tegninger og så videre.

Dette er en ny prosess, basert på resultatene fra den foregående.

 

Lignende oppgaver

Naturen om våren

En tilsvarende prosess ble brukt for oppgaven:

Naturen om våren.

Barn i andre land

En tilsvarende framgangsmåte ble brukt også for oppgaven:

Barn i andre land.

Dette var et tverrfaglig prosjekt.