? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Visualisering av tiden

Kreativt problem:
Tidsfølelse

Det viser seg at både yngre og eldre elever ofte kan ha vanskeligheter med tidsfølelsen.

Tid er på mange måter noe abstrakt som kan være vanskelig å forstå.

For å forstå hva tid er, må den knyttes til noe helt konkret.

Visualisering av tiden

Til dette kan vi bruke såkalte tidslinjer. Disse kan være for kortere eller lengre tid.

Vi skal se noen eksempler på dette.

Tidslinje for en dag

Det lages en tidslinje som representerer dagen.

De forskjellige skoletimene tegnes inn i denne.

Det lages en pil som viser hvor på tidslinjen vi befinner oss.

Denne kan flyttes på ved begynnelsen og slutten av hver time.

Tidslinje for en uke

På tilsvarende vis kan vi lage en tidslinje som gjelder en hel uke.

Tidslinje for et Śr

Vi kan også lage en tidslinje som gjelder for et helt år.

Denne kan lages så stor at den går over en hel vegg, eventuelt rundt hele klasserommet.

Det beste læringsmessig, er å la den gå helt rundt klasserommet. Dette fordi året er noe syklisk som gjentar seg.

Elevene kan så være med å lage tegninger, eventuelt dekorere tidslinjen på andre måter.

Tidslinje for historien

For å få en følelse av historiens forløp, kan det være nyttig å lage en tidslinje for historien.

På denne markeres hvert århundre.

Viktige historiske hendelser settes inn. Dette kan gjøres ved tegninger, ord, utklipp og på andre måter.

Bruk lineśre linjer

Det er svært viktig når en lager denne type tidslinjer, å bare bruke lineære linjer.

Dette betyr at samme tidslengde må avbildes med samme lengde på tidslinjen. For eksempel ved en historisk tidslinje, må ett hundreår være like langt som de andre hundreårene.

Selv om vi synes at ett hundreår er mer interessant og inneholder mer enn et annet, så kan ikke dette få lengre plass på tidslinjen.

Å bruke en ikke-lineær skala, vil forkludre forståelsen av tid og tidslinjen vil derfor virke mot sin hensikt.