? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Stil med novellestart

Stil med novellestart

Her har læreren kombinert flere kreative metoder og teknikker og laget sin egen kreative prosess.

Denne kreative prosess illustrerer blant annet:

 • Divergens fulgt av konvergens.
 • Faktainnsamling.
 • Problemspørsmål.
 • Idéskaping og idévalg.
 • Lære av andre.
 • Del opp og sett sammen.

 

En trinnvis prosess

Åpningen

Første trinn var å arbeide med åpningen av en stil.

Læreren leste innledningen på flere små noveller. Elevene hadde fått beskjed å lytte etter:

 • Hva får vi vite?
 • Hvem?
 • Når?
 • Hvor?
 • Bakgrunn?

Samtale

Etter dette fulgte en samtale. Denne fører til oppfriskning av hukommelsen og bedre bevisstgjøring.

Elevene får også høre hva de andre hadde oppfattet og lagt spesiell vekt på.

Skriveinnledning

Nå ble det utdelt et ark med flere situasjonsbilder.

Hver av elevene valgte sitt bilde og skrev en innledning til dette. Denne innledningen ble så levert til læreren.

Læreren plukket ut en innledning til hvert bilde.

Disse innledningene ble samlet på en stensil, trykt opp og delt ut til alle elevene.

Fortsettelsen

Elevene hadde nå flere innledninger å velge mellom. De skulle velge en innledning å arbeide videre med uavhengig av hvem som hadde skrevet den.

De skrev så en fortsettelse ut fra den innledningen de valgte.

Fortellingen skulle stoppes før den var avsluttet.

Videre prosess

Dette ble så igjen levert til læreren.

Læreren plukket ut innledninger pluss hoveddeler fra det som nå var levert inn. Disse ble så skrevet opp på en ny stensil som igjen ble delt ut til elevene.

Elevene hadde nå flere uferdige stiler å velge mellom. Hver besto av en innledning pluss en hoveddel. På samme måte som sist, valgte hver elev ut en stil som de ønsket å avslutte.

De ferdige stilene ble til slutt levert til læreren.

Resultatet

Resultatet var at en satt igjen med flere stiler til hvert bilde.

Hver av stilene var nå sammensatt av tre deler:

Innledningen, hoveddelen og avslutningen.

Dette betydde at tre elever hadde samarbeidet om hvert produkt.