? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

CPS på blokkfløytehylster/trekk/etui

Kreativ prosess: Kongsbergmarken

På denne oppgaven ble det brukt en tilpasset avledning av CPS (Creative Problem Solving).

Dette var en håndarbeidsoppgave i 3. klasse.

Oppgaven ble løst ved at læreren brukte en modifisert CPS-metode.

 

 

CPS på blokkflytehylster

Den kreative prosess gikk omtrent slik:

Utgangspunkt for problemet

Utgangspunktet her er å lage et blokkfløytehylster/trekk/etui. Dette må være slik at elevene selv er i stand til å lage det.

Fakta

Plasthylsteret går fort i stykker

Plasthylstrene er veldig like

Problem

Hva kan vi ha istedenfor plasthylstre?

Hvordan kan vi lage vårt eget blokkfløytehylster?

Hva kan vi bruke av materialer?

Hva kan vi av teknikker?

Hvor mange løsninger godtar vi?

Kriterier

Blokkfløytehylsteret må fungere som et blokkfløytehylster.

Det må være slitesterkt.

Det må ha en egen og personlig dekorasjon.

Ideer

Elevene skulle så komme opp med ideer til disse problemene.

Videre bearbeiding

Bearbeidingen var å velge ut ideer, og så sette disse ut i praksis.

 

Vurdering av kreativ prosess

Fin modifisert CPS

Eksemplet viser en fin tilpasning av CPS til oppgaven og elevene.

Trinnene i CPS er færre enn standardutgaven. Innholdet i trinnene er også modifisert.

Erfaringen var at elevene arbeidet mer lystbetont enn ved tidligere måter å gjennomføre denne oppgaven på.

Det ble også mer fantasifulle løsninger.

Og mer variasjon i løsningene.