? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Finne det positive

Finne det positive

Et viktig prinsipp i kreativ læring, er å ta utgangspunkt i det som er bra.

Det er viktigere at eleven forstår det og videreutvikler dette, enn at han eller hun blir klar over sine svakheter og feil.

 

Finn gode ting ved andres oppgaver

Elevene vurderer hverandres oppgaver.

Oppgaven er å finne bare positive ting ved oppgaven.

Finnes det negative ting, ødelegges effekten. Det er derfor ikke lov.

Elevene skal så fortelle hverandre det positive de har funnet ved den andres oppgave.

 

Si positive ting om hverandre

Elevene skal her finne positive sider ved andre elever.

Dette skal de så fortelle hverandre.

En variant er å skrive dette ned på lapper.

Navnet på mottaker

Det positive/pene/hyggelige ved denne.

Underskrift

Elevene leverer så lappene til mottakerne.

Alle må skrive en lapp til hver av de andre.