? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kurs i Kreativ undervisning

Hensikt: Øke din og dine elevers kreativitet

Hensikten med dette kurset i Kreativ undervisning er å gjøre deg bedre i stand til å øke din egen og dine elevers kreativitet.

Kreativ undervisning utvikler kreativiteten

Med kreativ undervisning mener vi undervisning som utvikler elevenes kreativitet. En undervisning som gjør dette, er i seg selv en kreativ handling.

Kreativitet er en egenskap alle mennesker har og som kan brukes til nytte og glede både for en selv og andre. Kreativiteten kan utvikles, den kan både økes og minskes.
 

Undervisningsform

NIKs kurs i Kreativ undervisning er basert på at kreativitet læres først og fremst ved egne erfaringer.

Korte foredrag går gjennom den viktigste teorien.

Den viktigste del av kurset er praktiske øvelser, individuelt og i gruppe

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer.

Kursdokumentasjon

Kurset er basert på boka
Kreativ undervisning”
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik.

 

Kursets innhold

Kurset i kreativ undervisning tar for seg temaer som:

 • Hva er kreativitet og hvordan utvikles den?

 • Hva kan du gjøre for å stimulere og unngå å hemme kreativiteten?

 • Kreativitetens viktigste prinsipper

 • CPS og andre kreative metoder

 • Kreative teknikker

 • Praktisk bruk av kreative metoder, bl.a. prosesskriving

 • Kreativitet i grupper

 • Visjoner

 • Beslutninger

 • Kreativ undervisning

 

Tidligere kursdeltakeres uttalelser om kurset
Kreativ undervisning

Om eget utbytte

 • En ny giv i arbeidet.

 • Mer gøy å arbeide i skolen.

 • Spennende kreative ting blir mer ”lovlig”.

 • Det er moro/utfordrende å planlegge undervisningsopplegg.

 • Mer interessant å være lærer enn før.

Om elevenes utbytte

 • Elevene viser mer interesse for å løse problemet på en kreativ måte og føler mer ansvar for det de gjør.

 • Elevene er tryggere til å prøve ut nye løsninger.

 • Elevene får et forsterket positivt sjølbilde.

 • Elevene virker ikke lei av skole. Arbeidet går engasjert. Sier ikke ting er kjedelig.

 • Elevenes arbeid blir mer lystbetont.