? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

INNHOLD

 

FORORD 

 

1 DU SELV - DIN VIKTIGSTE RESSURS

 • MULIGHETENE ER DER

 • FORANDRING KREVER MENTAL FLEKSIBILITET

 • KREATIVITET ER Å SKAPE

 • KREATIV PROBLEMLØSNING 

 • VI KAN ALLE BLI MER KREATIVE 

2 DEN KREATIVE TANKEPROSESS 

 • MANGE FORMER FOR MENTAL VIRKSOMHET 

 • DEN PROBLEMLØSENDE PROSESS 

 • DIVERGENT OG KONVERGENT TENKNING 

 • TENKNING I ORD OG BILDER 

 • LOGIKK OG INTUISJON 

 • KREATIV TENKNING 

 • SAMMENDRAG 

3 DET ENKLE VIRKER 

 • LA PERLENE VOKSE - OG FINN DEM

 • GRIP TAK I DET POSITIVE 

 • KONSTRUKTIVE KOMMENTARER

 • UTSETT VURDERINGENE 

 • VENT MED BESLUTNINGENE

 • BRUK ANDRES RESSURSER 

 • SAMMENDRAG

 

4 CPS-METODEN 

 • SYSTEMATIKK ER NØDVENDIG

 • FRIHET ER OGSÅ NØDVENDIG 

 • CPS-METODEN

 • BRUK AV CPS 

 • SAMMENDRAG 

 

5 SKAFF TILSTREKKELIG INFORMASJON

 • KUNNSKAPER ÅPNER OG LÅSER

 • OBSERVASJONER ER GRUNNLAGET

 • RELEVANTE OG IKKE-RELEVANTE OPPLYSNINGER 

 • HVEM ER INVOLVERT? 

 • TIDLIGERE ERFARINGER 

 • LÆR FRA ANDRE

 • NATURENS LØSNINGER 

 • DEL OPP INFORMASJONENE 

 • ANALYSER OG VELG INFORMASJON 

 • SAMMENDRAG 

 

6 FORSTÅ PROBLEMET BEDRE OG FORMULER DET RIKTIG 

 • Å FÅ OVERSIKT ELLER Å GRAVE SEG NED?

 • HVA SLAGS PROBLEM? 

 • SE PÅ INFORMASJONENE 

 • SPØRSMÅLSANALYSE AV PROBLEMENE

 • HVA-HVIS-ANALYSE

 • HVORFOR-HVORFOR-ANALYSE 

 • BRYT NED PROBLEMET

 • REFORMULER PROBLEMET

 • ØNSKETENKNING 

 • AVLEDEDE PROBLEM 

 • FRA FORSKJELLIGE SYNSVINKLER

 • DET EGENTLIGE PROBLEMET 

 • FINN EN LØSNINGSORIENTERT FORMULERING

 • VELG HENSIKTSMESSIG PROBLEM 

 • SAMMENDRAG

 

7 FÅ FRAM IDEENE 

 • KVANTITET GIR KVALITET 

 • SE PÅ INFORMASJONENE OG PROBLEMENE

 • BYGG VIDERE PÅ IDEENE

 • FINN IDEER FOR DELPROBLEMENE 

 • GJENSTANDER

 • ORD SOM STIMULI

 • BILDER SOM STIMULI

 • TEGN IDEENE 

 • VELG NOEN IDEER 

 • DEN VILLFARNE FLYGEREN

 • SAMMENDRAG

 

8 FLERE IDESTIMULERENDE TEKNIKKER

 • FLERE OG FLERE IDEER

 • MORFOLOGISK ANALYSE

 • LÆR AV NATUREN

 • LÆR AV ANDRE 

 • ANDRES SYNSVINKLER 

 • ANALOGIER 

 • ASSOSIASJONER 

 • TVUNGNE SAMMENHENGER

 • STIMULER FLERE SANSER

 • TENKNING I BILDER

 • VILLESTE IDE

 • SAMMENDRAG

 

9 FRA IDÉ TIL LØSNING 

 • EN IDÉ - ET STARTPUNKT ELLER EN FERDIG LØSNING

 • DET FINNES ALLTID KRITERIER 

 • FINN KRITERIENE FOR EN GOD LØSNING

 • VURDER OG VELG UT FRA KRITERIENE 

 • TILPASS IDEENE BEDRE TIL KRITERIENE 

 • FINN STERKE SIDER

 • FINN SVAKE SIDER OG GJØR NOE MED DEM 

 • FORANDRE IDEENE

 • DEL OPP OG SETT SAMMEN IDEENE 

 • MER FAKTA, PROBLEMFORMULERINGER OG IDEER 

 • DEN VILLFARNE FLYGEREN 

 • SAMMENDRAG 

 

10 FÅ LØSNINGEN AKSEPTERT 

 • GODE LØSNINGER BLIR IKKE AUTOMATISK GODTATT

 • BRUK FRAMGANGSMÅTENE FRA LØSNINGSFASEN 

 • HVEM GIR AKSEPT? 

 • HVORFOR OG HVORDAN GIS AKSEPT? 

 • FINN KRITERIENE FOR AKSEPT 

 • GJØR LØSNINGEN MER AKSEPTABEL

 • SAMMENDRAG 

 

11 SETT LØSNINGEN UT I PRAKSIS 

 • LØSNINGENE SKAL GJENNOMFØRES 

 • LØSNINGEN AVHENGER OGSÅ AV GJENNOMFØRINGEN 

 • ANALYSER GJENNOMFØRINGEN 

 • SETT OPP EN HANDLINGSPLAN 

 • SAMMENDRAG 

 

12 ARBEID I GRUPPER 

 • GRUPPER GIR STØRRE MULIGHETER 

 • HVEM EIER PROBLEMET? 

 • PROSESSLEDERENS OPPGAVER 

 • RESSURSGRUPPEN 

 • SAMMENSETNING AV PROBLEMLØSNINGSGRUPPER

 • TRENING AV GRUPPER

 • DU I DITT EGET MILJØ 

 • SAMMENDRAG 

 

13 HJERNESTORM 

 • BRUK AV BRAINSTORMING 

 • NEGATIV BRAINSTORMING 

 • BRAINWRITING - ELLER SKRIV DET NED

 • SAMMENDRAG 

 

14 ANDRE METODER

 • DET FINNES MANGE METODER 

 • IPS-METODEN 

 • SYNEKTIKK 

 • METODER AVLEDET FRA CPS

 • SAMMENDRAG

 

15 BRUK UNDERBEVISSTHETEN

 • VI BRUKER ALLE UNDERBEVISSTHETEN

 • GI UNDERBEVISSTHETEN OPPGAVER 

 • SLIPP DRØMMENE LØS 

 • DAGDRØMMER ER OGSÅ NYTTIGE 

 • SAMMENDRAG 

 

16 KREATIVITET KAN STIMULERES OG HEMMES

 • KREATIVITET ER IKKE TEKNIKKER OG METODER 

 • PERSONLIGE FAKTORER 

 • GRUPPER 

 • AUTOMATISKE NEI

 • ENDREDE BEVISSTHETSTILSTANDER 

 • SAMMENDRAG 

 

17 LA BARNA FORBLI KREATIVE

 • DET BEGYNNER I BARNDOMMEN

 • SKOLEN OG SAMFUNNET HEMMER KREATIVITETEN 

 • LEGG MILJØET TIL RETTE OG KREATIVITETEN BLOMSTRER

 • SAMMENDRAG

 

18 ET PRAKTISK EKSEMPEL

 • PROBLEMET

 • FAKTA - DIVERGENT

 • FAKTA - KONVERGENT

 • PROBLEM - DIVERGENT

 • PROBLEM - KONVERGENT

 • IDEER - DIVERGENT

 • IDEER - KONVERGENT

 • LØSNING. KRITERIER - DIVERGENT

 • LØSNING. KRITERIER - KONVERGENT

 • LØSNING. UTVIKLING AV LØSNING

 • AKSEPT - DIVERGENT

 • AKSEPT - KONVERGENT

 • HANDLINGSPLAN

 • ANDRE LØSNINGER FRA LØSNINGEN

 

19 NOEN RÅD VIDERE

 • FEM MINUTTER HVER DAG

 • DET VIKTIGSTE

 • TA VARE PÅ IDEENE

 • KREATIVITET ER GØY - OG NØDVENDIG

 • EN REVOLUSJON I MENNESKETS UTVIKLING

 

ETTERORD

 

REFERANSER

 

TILLEGG 1 ØVINGSOPPGAVER

 • HVA KAN DET BRUKES TIL?

 • HVORDAN KAN DET FORBEDRES?

 • EGNE OPPGAVER

 • SITUASJONER

 • SPILL OG LEKER

 

TILLEGG 2 SJEKKLISTER

 • 1 FORBEREDELSE TIL PROBLEMLØSNING

 • 2 CPS

 • 3 INFORMASJONER

 • 4 PROBLEMET

 • 5 IDEER

 • 6 BEARBEIDING AV IDEER

 • 7 OSBORNES IDEGENERERENDE SPØRRETEKNIKK