? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativ person (individ)

Aller mennesker er kreative

Alle mennesker er kreative. Også du.

Alle kan bli mer kreative. Også du.

For å bli mer kreativ kan du:

 • Gjøre mer av det som stimulerer din kreativitet.
 • Gjøre mindre av det som hemmer din kreativitet.
 • Praktisere de viktigste kreative prinsipper.
 • Lære - og bruke - kreative metoder og teknikker.
 • Bruke prinsippene fra kreative metoder og teknikker.
 

Praktiser de viktigste kreative prinsipper

Den enkleste måten å være kreativ på, er å gjennomføre noen få og enkle prinsipper.

De viktigste prinsippene i kreativitet er:

 1. Utsett vurdering

 2. Finn det positive

 3. Utsett valg

 4. Bruk mer av hjernen

 5. Del opp og sett sammen

Les mer om de

VIKTIGSTE PRINSIPPER I KREATIVITET

 

Lær - og bruk - kreative metoder og teknikker

De kreative metodene og teknikkene er basert på de viktigste prinsippene i kreativitet og vil derfor sørge for at vi bruker disse.

De kreative metodene og teknikkene vil også bidra til at vi gjør mer av det som stimulerer kreativiteten og mindre av det som hemmer kreativiteten.

Les mer om

KREATIVE METODER OG TEKNIKKER

 

Bruke prinsippene fra kreative metoder og teknikker.

Bruker vi kreative metoder og teknikker, blir vi også mer kreative når vi ikke bruker disse.

Vi kan også bruke de prisnipene de kreative metodene og teknikkene bygger på, selv om vi ikke bruker metoden eller teknikken direkte.

Det vil du få til når du har brukt den kreative metode eller teknikk en del ganger.

 

 

Oppfør slik at du stimulerer din kreativitet

Det er mange trekk eller egenskaper ved en person som kan virke stimulerende på et menneskes kreativitet. Dette er trekk vi alle har i større eller mindre grad.

For å slippe fram og utvikle din kreativitet, kan du slippe fram disse egenskapene i deg selv. Og utvikle disse videre.

Hvilke trekk som ser ut til å være kreative, varierer noe fra undersøkelse til undersøkelse. Noen eksempler på det som kan påvirke et menneskes kreativitet, er nevnt under.

 • Nysgjerrighet
 • Interesse og engasjement
 • Mental fleksibilitet
 • Arbeidsomhet og utholdenhet
 • Lekenhet og spontanitet
 • Intelligens
 • Mange ferdigheter og kunnskaper
 • Liker kompleksitet
 • Trygghet og uavhengighet

 

Les mer om  disse stimulerende trekkene på siden:

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

 

Ikke la din personlige kreativitet bli hemmet

Vi har alle trekk eller egenskaper som kan hemme vår kreativitet.

For å slippe fram din kreativitet, er det også viktig at du ikke gir etter det som hemmer din kreativitet.

En rekke faktorer vil kunne hemme din kreativitet kreativitet , for eksempel:

 • Redsel
 • Tradisjonsbånd
 • Nedvurdering
 • Alvor og verdighet
 • Utålmodighet
 • Kommunikasjon

 

Les mer om  disse hemmende trekkene på siden:

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET