? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreative metoder og teknikker

 

 

Kreative metoder og teknikker

Kreative metoder

Vi definerer en kreativ metode slik:

”En kreativ metode er en kreativ framgangsmåte til å komme fra en situasjon til en løsning. Situasjonen kan være en utfordring, en mulighet eller et problem. En kreativ metode kan også innholde framgangsmåter for å finne utfordringer, muligheter eller problemer.”

I en kreativ metode kan det inngå kreative teknikker.

Kreative teknikker

Vi definerer en kreativ teknikk slik:

”En kreativ teknikk er en kreativ framgangsmåte som kan brukes på en begrenset del av en kreativ prosess."

Kreative teknikker kan ofte brukes i mange forskjellige kreative metoder.

De kreative teknikkene kan brukes sammen med mange av de kreative metodene. En kreativ teknikk kan brukes på ett eller flere av trinnene/fasene i en kreativ prosess. Hvilke kreative trinn eller kreative faser dette er, finner du på siden:

KREATIVE TEKNIKKER I KREATIVE PROSESSER

Kreative metoder og teknikker

Vi skiller mellom kreative metoder og kreative teknikker.

Ikke alle skiller på denne måte. Noen bruker ”kreative metoder” om begge deler. Andre bruker ”kreative teknikker” om begge deler.

Kreative prosesser

Kreative prosesser er prosesser som oppfyller definisjonene til kreativitet og/eller som er i tråd med de viktigste prinsippene for kreativitet.

Kreative prosesser bruker ofte kreative metoder og/eller kreative teknikker.

Kreativ prosessledelse

Kreativ prosessledelse er å lede kreative prosesser.

En kreativ prosessleder må beherske kreative metoder og teknikker.

Den kreative prosessleder må kjenne styrkene og svakhetene til de forskjellige kreative metoder og teknikker.

Den kreative prosessleder må kunne velge kreative metoder og teknikker som passer til gruppen han/hun er prosessleder for og til problemer de arbeider med.

 

 

 

Kreative metoder

Attributtlisting

Beslutningsprosess

Brainstorming (Hjernestorm)

Brainwriting (Kreativ skriving)

CPS - Creative Problem Solving

CPS avledede metoder

CPS som beslutningsprosess

Flipover-metoden

Galleri-metoden

Hellig penn

Hjernestorm (Brainstorming)

Idébank

Idékafé

IPS-metoden

Kreativ dialog

Kreativ kafé

Kreativ notatbok

Kreative lapper

Lappe-metoden

Løsark-metoden

Morfologisk analyse

Notatbokmetoden

Prosesskriving

Snakkepenn

Synektikk

 

Kreative teknikker

Analogier

Analysér gjennomføringen

Andres synsvinkler

Assosiasjoner

Attributtlisting

Bearbeide ideer

Bildetenkning

Bionikk - Lær av naturen

Dagdrømmer

Del opp og sett sammen

Divergens - konvergens

Finn det positive

Forberedelse til problemløsning - Sjekklistte 1

Gjør løsningen mer akseptabel

Grip tak i det positive

Handlingsplan

Hva - hvis analyse

Hvorfor - hvorfor analyse

Ideer - Bearbeide ideer

Idéstimuli - Se på informasjonene  og problemene

Idéstimuli - Gjenstander

Idéstimuli - Bilder

Idéstimuli - Lyder

Idéstimuli - Ord

Idéstimuli - Lukter

Informasjon - Finn, analyser og velg

Konstruktive kommentarer

Kriteriene for å velge en god løsning

Lær av andre

Lær av naturen

Naturens løsninger

Negativ brainstorming

Osbornes idégenererende spørreteknikk

Problemanalyse

Problemanalyse - Bryt ned problemet

Problemanalyse - Det egentlige problem

Problemanalyse - Hvorfor-hvorfor-analyse

Problemanlyse - Hva slags problem?

Problemanlyse - Hva-hvis-analyse

Spørsmålsanalyse av problemene

Stimulér flere sanser

Stimuli: Se: Idéstimuli (lenger opp i listen)

Tegn ideene

Tenkning i bilder

Tvungne sammenhenger

Valgkriterier

Velg hensiktsmessig problem

Velge ideer

Villeste ide

Ønsketenkning