? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Forberedelse til problemløsning - Sjekkliste 1

Forberedelse til kreativ problemløsning

Dette skjemaet (sjekklisten) brukes som forberedelse til problemløsningen.

Gå gjennom dette før du begynner å løse problemet.

For arbeid i grupper brukes det som et skjema som skal fylles ut før arbeidet begynner.

Som kreativ prosessleder kan du bruke Sjekkliste 1 til å spørre problemeieren ut i starten av den kreative prosess.

Denne listen med spørsmål er så mye brukt i kreativitet at den ofte kalles Sjekkliste 1.

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Sjekkliste 1

Spørsmålene i Sjekkliste 1 er:

  1. Formuler problemet i en setning

  2. Hvorfor ønsker du å behandle dette problemet?

  3. Hvordan angår problemet deg?

  4. Hvordan angår problemet andre?

  5. Hva har du gjort med problemet til nå?

  6. Hva har du tenkt å gjøre videre?

  7. Hvilken myndighet og mulighet har du til å gjøre noe med problemet?

  8. Hvis du skulle ønske deg en ideell løsning (drømmeløsning), hvordan skulle den være?(Du trenger ikke være realistisk, finn gjerne en løsning som oppfyller din villeste fantasi.)

Avklarende spørsmål

Sjekkliste 1 gir en del gode avklaringer av situasjonen og problemet eller problemene knyttet til dette.

Hva som kommer fram, avhenger av det konkrete problem.

Prøv denne spørsmålslisten noen ganger så ser du dens styrke.