? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Bilder som idéstimuli

 

 

Bilder som idéstimuli

Bilder til å gi ideer

Bilder kan brukes til å gi ideer direkte og indirekte.

Både bilder som har en forbindelse med problemet, og andre, kan brukes.

Bildene kan gi spontane ideer, eller vi kan analysere dem grundig for å finne detaljer som kan gi ideer.

Vi kan også leve oss inn i bildene og forestille oss detaljer som vi ikke kan se, for eksempel en barnål når vi ser en skau i bakgrunnen.

Bilder til inkubasjon

Bilder kan være effektive stimuli til å gi avslapping eller inkubasjon. Til dette bruket bør vi bruke bilder som er stemningsfulle. Naturbilder er ypperlige.

For å få fram inkubasjon kan det være en fordel å ta seg litt tid til å se på bilder, fra et par minutter til en halv time.

Bilder til avslapping

Du kan bruke ett eller flere bilder.

Musikk forsterker effekten.

Bilder kan også være film.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Idéstimuli - Bilder

Alle typer bilder kan brukes.

Noen motiver som erfaringsmessig ofte gir ideer, er:

  • Naturbilder, både bilder av større partier og av små detaljer, for eksempel en blomsterknopp.

  • Mennesker. Gjerne i aktivitet. Eller i ro.

  • Ting laget av mennesker.

  • Kompliserte maskiner og andre konstruksjoner.

  • Kunst. Realistisk og abstrakt.

 

 

Eksempel: Bilder som stimuli

Som et eksempel skal vi se på følgene problem:

Forbedring av limbånd.

Som stimulus bruker vi dette bildet:

Fjellnatur med noen hus som klamrer seg fast i fjellsida. Noen store fugler svever høyt oppe på himmelen. I forgrunnen en steinrøys og en bekk.

Dette kan gi følgende ideer:

  • Husene som klamrer seg til fjellsida, gir ideen om et limbånd som klistrer når det skal og lar være når det ikke skal.

  • Steinrøysa gir ideen om å belegge limsiden på limbåndet med små steiner slik at det ikke klistrer.

  • Fuglene gir ideen om å bruke egg i stedet for stein.

  • Eggene gir ideen å belegge et bånd med små kapsler som inneholder lim. De blir knust og slipper ut limet når vi trykker på limbåndet. Når vi ikke trykker på det, kleber det ikke.