? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Lyder som idéstimuli

Lyder som idéstimuli

Store deler av hjernen er satt av til å bearbeide lyder.

Det betyr at lyder kan brukes som et effektivt virkemiddel til å stimuler hjernen i kreative prosesser.

Vi kommuniserer via ørene med talte ord.

Tonefall, stemmevolum, talehastighet og andre ting er også en del av kommunikasjonen når vi snakker.

Musikk og andre lyder er også stimuli som går via ørene.

Å snakke inne i oss, er også en form for stimuli. 

 

Idéstimuli - Lyder

Tonefall og ord påvirker

Som kreativ prosessleder kan du påvirke med hva du sier og hvordan du sier det.

En rolig stemme virker på en annen måte en enn rask stemme.

Musikk som kreative stimuli

Musikk kan i en kreativ prosess brukes til å:

  • Starte inkubasjon.

  • Sette oss i sinnsstemninger.

  • Påvirke tankegangen.

Andre lyder som stimuli

Alle lyder kan brukes som stimuli.

For eksempel plater med naturlyder.

Prøv deg fram

Lyder som stimuli er et stort område.

Prøv deg fram slik at du mer aktivt og bevisst kan bruke det i kreative prosesser.