? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Osbornes idégenererende spørreteknikk

Osbornes idégenererende spørreteknikk

Osbornes idégenererende spørreteknikk er et mye brukt skjema for idégenerering og for bearbeiding av ideer.

Dette spørreskjemaet inneholder en del spørsmål som kan brukes til å:

  • Analysere problemet.
  • Finne ideer.
  • Endre og utvikle ideer.

Tilpasse?

Hva annet ligner på dette? Hva ligner ikke? Hva er annerledes? Hva er nærmest eller mest nærliggende?

Modifisere?

Hvordan kan det forandres? Forandre betydning? Forandre farge, form, materiale, utseende, vekt, bevegelse, tempo, bruksområde, bruksmåte, stilling, virkning, lyd, lukt osv.?

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Osbornes idégenererende spørreteknikk

Forstørre?

Kan noe gjøres større? Legges til? Utvides? Overdrives? Mer farge, form osv? (se Modifisere)

Forminske?

Kan noe gjøres mindre? Tas vekk? Trekkes fra? Komprimeres? Underdrives? Mindre farge, form osv? (se Modifisere)

Erstatte?

Kan jeg bruke noe istedenfor det jeg ser på? Hva heller? Hvem heller? Hvor heller? Er det deler som kan erstattes? Prosesser? Bruksmåter?

Omarbeide?

Kan noe byttes om? Snus opp-ned? Av farge, form osv? (se Modifisere)

Reversere?

Kan noe snus om? Positivt til negativt? Negativt til positivt? Opp til ned? Ned til opp? Foran til bak? Årsak til virkning?

Kombinere?

Hva kan settes sammen? Kombineres? Legeres? Blandes?

Osbornes idégenererende spørreteknikk

Andre anvendelser?

Kan det brukes på andre måter? Til andre ting? På enklere eller mer komplisert vis?

Gjøres bedre?

Kan noe gjøres bedre? Mer nøyaktig? Raskere? Behageligere? Mer anvendelig? Sterkere? Tryggere? Sikrere? Penere? Bedre tilpasset spesifikasjonene? Mer pålitelig?

Personlige behov og krav?

Hvordan oppfyller det forskjellige menneskers personlige behov og krav? Ønsker? Smak? Liker og misliker? Gøy? Kjedelig?