? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Morfologisk analyse

Morfologisk analyse

Morfologi betyr læren om former. Ordet brukes både i studier av dyr, planter og ord.

Morfologisk analyse er en metode som kan brukes like mye til å finne nye ideer som til å bearbeide tidligere ideer. Den krever at vi har noen ideer til å begynne med, i hvert fall om noen av de momentene som løsningen skal inneholde.

Utgangspunktet for Morfologisk analyse metoden er at løsningen kan deles opp i flere dimensjoner, vanligvis fra to til åtte.

Trinnene i Morfologisk analyse

Morfologisk analyse kan deles i følgende fire trinn:

 1. Bestem dimensjonene. Dette er parametre som skal varieres.

 2. For hver av parameterne finner du så elementer. Du setter nå opp en matrise der de forskjellige parameterne danner aksene.

 3. Vi finner ideer ved å kombinere elementene fra de forskjellige parameterne.

 4. Velg ut de ideene du vil gå videre med.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

 

 

 

 

Eksempel på Morfologisk analyse

Vi skal se på et eksempel som illustrerer dette.

Vi skal prøve å finne ideer til nye smykker.

1. Bestem dimensjonene

Vi ser på de to dimensjonene form og materiale.

2. Elementer til dimensjonene

Vi finner elementer til dimensjonen Form. Det kan være rund, kvadratisk osv.

Vi finner så elementer til dimensjonen Materiale. Det kan være stål, stein osv.

Matrisen kan bli seende slik ut:

Form: 
Materiale:
Rund   Kvadratisk Oval Spiss     Kubisk Hul
Stål            
Plast            
Stein            
Tre            
Bein            
Sand            
Væske            
Skjell            

3. Finne ideer ved å kombinere elementer fra de to dimensjonene

Vi kombinerer nå elementene fra de to dimensjonene. Vi ser om det gir oss løsninger eller ideer som vi kan arbeide videre med.

"Hul" og "væske" kan for eksempel gi oss ideen om hule, væskefylte smykker.

4. Velg ideene å gå videre med

Vi velger ideene vi kan bruke. Eller som vi skal arbeide videre med.

Hule, væskefylte smykker kan være en idé å gå videre med.

Morfologisk analyse med flere dimensjoner

Med flere dimensjoner enn to blir den morfologiske analysen fort uoversiktlig.

Fem parametere med ti forslag i hver gir til sammen hundre tusen forskjellige kombinasjoner. Det betyr at vi i praksis må begrense oss. En måte å gjøre det på er å ta to og to dimensjoner om gangen.

Prosedyren blir da:

 1. Bestem parameterne.

 2. Sett opp parameterne i prioritert rekkefølge.

 3. Sett opp en matrise med de to viktigste parameterne.

 4. Finn elementer for hver av disse. Kombiner elementene og finn dermed ideer. Velg ut de viktigste ideene.

 5. Ta neste parameter og finn elementer til den.

 6. Lag en ny matrise der disse elementene står langs den ene aksen. Ideene fra kombinasjonen av de to første parameterne står langs den andre aksen.

 7. Kombiner og velg ut.

 8. Gå videre med de neste parameterne på samme måten.

Bruk av Morfologisk analyse

Gir god oversikt

Morfologisk analyse gir god oversikt over alle kombinasjonsmuligheter når vi først har funnet noen ideer å arbeide videre med.

Det er ofte lett å overse det opplagte når vi arbeider med et problem.

Morfologisk analyse er en metode som øker sjansen for at vi har fått med oss det relevante som ligger i nærheten av den løsningen vi har kommet fram til.

Delløsninger settes sammen

Morfologisk analyse egner seg også når vi løser problemet del for del og etterpå skal sette sammen en løsning.

En variant av morfologisk analyse

Det finnes en annen måte å gjøre analysen på.

Den er raskere og enklere, men ikke så fullstendig.

Alle parameterne med sine elementer settes opp i en felles matrise.

Som et eksempel skal vi ta problemet med å skrive en kriminalnovelle.

Parameterne med de tilhørende elementene er vist under.

Parameter  Elementer
Helt   Mann Kvinne Politi Husmor Sjåfør
Alder     Ung Middels Gammel 30 år 78 år
Skurk  Mann Kvinne Lege Hesten Politiker
Offer   Mann Kvinne Barn Oberst Filmstjerne
Forbrytelse Mord Tyveri Brann Injurie Utpressing
Motiv  Hevn Penger Ære Seksuelt Sosialt
Sted    Oslo Landet Rio Kafé'  Barnehage
Tid   Vår Natt Kl.13.00 Juni I fjor
Andre personer Jeg Du Tilskuer  Kvinne Uskyldig
Oppklaring      Mot Bevis Indisium Hell Spor i snø
Slutt     Nei Glede Sorg Fengsel  Rettferdig

Vi kombinerer ikke nå alle muligheter, men velger ut noen få.

Fargene viser hvordan vi har valgt ut kombinasjoner som vi vil ha med i novellen.

Helten er en middelaldrende mann.

Skurken er en hest som har vært filmstjerne.

Osv.

 

Attributtlisting

Denne varianten av morfologisk analyse er en slags Attributtlisting.

Det er en egen artikkel på nettstedet kreativtnorge om Attributtlisting.