? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Hva - hvis analyse

Hva - hvis analyse

Hva - hvis analyser går ut på å spørre om hva som vil skje etter at noe annet har skjedd.

Eventuelt hva som ikke vil skje.

Hva-hvis analysen gir ofte en god forståelse av hvor viktig det er å løse problemet. Dette kan også si noe om motivasjonen til de som er involvert.

HVA-HVIS-metoden kan i enkelte tilfeller være tilstrekkelig til å finne en måte å løse problemet på.

Varianter av Hva-hvis

Vi kan bruke Hva-hvis teknikken også på andre måter.

Vi kan spørre om hva som ville skjedd hvis den eller den forutsetningen var forandret, hvis det faktumet hadde vært noe annet, osv.

Årsak - virkning sammenhenger

Spørsmålsanalysen med hva-hvis kan gi oss bedre forståelse av problemet, spesielt av årsaks - virkning - sammenhenger. Den gir også en bedre forståelse av sammenhengen mellom dette problemet og andre problemer.

Konsekvensanalyser

Hva-hvis spørsmål kan også brukes til å avklare mulige konsekvenser av at et problem blir løst eller ikke. Eller av at vi velger en idé og gjennomfører denne.

Gjøre noe annet

Noe som kan komme ut av analysen, er at vi finner andre ting som kan gjøres i stedet for å løse det opprinnelige problemet.

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Eksempler på Hva - hvis analyse

Hyggelig klassesammenkomst

Utgangspunktet vårt er her å lage en hyggelig klassesammenkomst.

Vi starer med å spørre:

 • SPØRSMÅL: Hva vil skje hvis vi får til en hyggelig klassesammenkomst?

 • SVAR: Vi vil ha det hyggelig.

 • SPØRSMÅL: Hva vil skje hvis vi har det hyggelig?

 • SVAR: Vi vil bli mer kjent med hverandre.

 • SPØRSMÅL: Hva vil skje hvis vi blir mer kjent med hverandre?

 • Osv. osv.

Hva - hvis analysen kan være meget virkningsfull for å øke forståelse og innsikt. Den gjør også elevene flinkere til å se sammenhenger og til å se konsekvenser av hva de selv gjør.

Feste av sattelittantenne

Vi ser på oppgaven å finne en måte å feste en sattelittantenne.

Et eksempel på en spørsmål - og svar - rekke kan være:

 • SPØRSMÅL: Hva har vi oppnådd hvis vi greier å finne en slik mekanisme?

 • SVAR: Flere seere kan ta inn flere TV-stasjoner.

 • SPØRSMÅL: Og hvis flere seere kan ta inn flere stasjoner?

 • SVAR: De får flere muligheter til underholdning og kunnskapstilegnelse.

 • SPØRSMÅL: Og hva vil skje hvis de gjør det?

 • SVAR: De lever et mer tilfreds liv.

 

Bruk av hva -hvis analyse

Vi kan fortsette å spørre hva-hvis og/eller hva-hvis-ikke så lenge vi får noe ut av det.

Vi kan også følge opp svaret på et hva-hvis spørsmål med andre typer spørsmål. Dette er illustrert under.

 

Hva hvis - Hva hvis ikke?

Vi skal se nærmere på disse to variantene.

Hva - hvis analyse

Hva hvis problemet blir løst?

Vi spør da slik:

 • Hvis vi har løst problemet: Hva vil da skje?

 • Hvilke andre problemer vil vi da stå overfor i neste omgang som en følge av at vi har løst dette problemet?

 • Hvilke andre problemer vil være løst som en følge av at vi har løst dette problemet?

 • Hvilke fordeler har vi oppnådd?

Disse spørsmålene kan vi stille både for oss selv og andre (mennesker og organisasjoner) som er berørt av problemet.

Vi kan nå ta utgangspunkt i de svarene vi har fått, og stiller nye spørsmål. Og nye spørsmål til disse igjen. Denne prosessen kan fortsette så lenge det kommer nyttige svar ut av det.

Hva - hvis ikke analyse

Hva hvis problemet ikke blir løst?

En annen vinkling er å spørre om hva som skjer hvis vi ikke løser problemet.

 • Hva vil skje hvis vi ikke løser problemet? Hvilke andre problemer vil vi stå overfor som en følge av at vi ikke har løst problemet?

 • Hvilke andre problemer vil være løst (for oss selv og andre) hvis vi ikke greier å løse det problemet vi arbeider med?