? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Bearbeide ideer

Bearbeide ideer

De færreste ideer er fullt ferdige løsninger. Før de kan gjennomføres, må de bearbeides videre. Det kan være å gi dem mer kjøtt på beina og/eller å lage konkrete planer for gjennomføringen.

Trinnvis bearbeiding

En fin måte å bearbeide ideer på, er som følger:

 1. Finn de gode sidene ved ideen.
 2. Bearbeid ideen på den måten at vi prøver å gjøre de gode sidene enda bedre.
 3. Finn så de mindre gode eller de dårlige sidene ved ideen.
 4. Bearbeidingen kan da være å fjerne dem.
 5. Det kan også være å forandre ideen slik at de dårlige sidene blir mindre dårlige.
 6. Eller å finne på andre ting som kan nøytralisere de dårlige sidene.

Bearbeiding med kriterier

Vi velger en idé ut fra de kriterier (kjennetegn) ideen skal oppfylle.

Vi finner kriterier ved å spørre:

 1. Hva gjør en en idé (til løsning av dette problem) god? Dette er de kriterier vi ønsker ideen skal oppfylle.
 2. Hva gjør en idé dårlig? Dette er de kjennetegn vi vil unngå.

CPS-prosessen bruker kriterier

Den kreative metoden CPS (Creative Problem Solving) bruker kriterier til å velge ut og bearbeide ideer.

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Bearbeide en idé

Bearbeide kino-idé

La oss ta problemet:

Hva hyggelig skal vi gjøre i kveld?

Etter en kreativ prosess har vi kommet fram til:

Gå på kino.

Den bearbeidede idé om å gå på kino kan da være:

 • Ta halv seks-bussen inn til byen.
 • Gå opp til kinoen.
 • Kjøp billetter.
 • Gå en liten runde og kikke i butikkvinduer.
 • Gå inn på kinoen og se filmen.
 • Etter filmen: Ta toget hjem.

Denne planleggingen ga ideen "gå på kino" mer kjøtt på beina.

Det kunne vi også gjort ved å legge til nye sider ved ideen. Eksemplet kan være at vi:

 • Går en tur på konditori før eller etter kinoforestillingen.
 • Kjøper peanøtter og sjokolade for å spise under reklamen.
 • Tar med oss en bok som vi skal lese på togreisen hjem.

Bearbeide klassetur-idé

Kriterier kan brukes til å bearbeide ideer.

Hvis et kriterium er at en klassetur ikke skal koste mer enn kr. 300,-, kan dette selvsagt brukes til å begrense hva slags turer vi kan ta.

Men det kan også brukes til å bearbeide en idé.

Bearbeiding av ideen kan da være at vi skal lage en basar med utlodning og salg av vafler og saft for å skaffe penger.

Bearbeidingen av ideen kan også være å finne billige måter å reise på eller billige steder å overnatte.

Bruk av idébearbeiding

Bearbeiding som kreativ metode

Bearbeiding av ideene kan brukes som en selvstendig framgangsmåte som i seg selv er nyttig.

Mange ideer og løsninger kan bli bedre hvis de blir bearbeidet. Ideene kan også bli lettere å gjennomføre etter bearbeiding.

Mange gjennomføringer har stoppet opp på grunn av at løsningen var mangelfullt bearbeidet.

Mange gode ideer blir forkastet fordi de ikke er godt nok bearbeidet.

En idé som i utgangspunktet ikke er god, kan bli svært god hvis den bearbeides riktig.

Bearbeiding er også kreativitet

Både det å få en idé og det å bearbeide den videre, er kreativt.

Det er ofte slik at de beste ideer ikke nødvendigvis er de nyeste. Kanskje må de gamle ideene bearbeides og tilpasses til dagens situasjon før de fungerer godt.

Bearbeiding kan virke kreativt og det kan virke utviklende på kreativiteten.

Utsatt vurdering og bearbeiding av ideer

Bearbeiding som arbeidsprinsipp hører ofte sammen med å utsette vurdering.

Vi kan da komme med forslag, ideer og første utkast som ikke holder mål, men som kan bli bra med bearbeiding.

Ofte stopper vi opp, eller kommer ikke i gang, fordi vi stiller krav til det vi skal prestere. Hvis vi gir slipp på krava, er dette ofte nok til at vi kan komme i gang. Så kan vi etterpå bruke bearbeiding til å forbedre det vi startet med.