? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreative teknikker i kreative prosesser

 

Kreative teknikker i kreative prosesser

Kreativ prosess

En kreativ problemløsningsprosess inneholder ett eller flere av syv karakteristiske trinn eller faser.

I mange kreative prosesser kan disse trinnene være slått sammen eller være spaltet i flere undertrinn. Rekkefølgen kan også være en annen.

  1. Avklaring av situasjonen

  2. Informasjon

  3. Problemanalyse og problemformulering

  4. Ideer

  5. Løsning

  6. Aksept

  7. Handlingsplan

En typisk systematisk framgangsmåte er at vi har en situasjon som vi ønsker å gjøre noe med. Vi skal ende opp med en handling som fører til det ønskede resultat.

Før vi kommer så langt, går vi gjennom en kreativ problemløsningsprosess.

1 Avklaring av situasjonen

Dette er å finne og avklare den situasjonen du er i og hvor du ønsker å komme. Dette gapet mellom nå situasjon og ønsket situasjon kaller vi i kreativitet for et problem. Det vil si problemet, oppgaven eller utfordringen du ønsker å gjøre noe med.

Noen ganger er dette klart når du starter den kreativ prosessen. Andre ganger må du legge inn mye arbeid for å finne det kreative problem du skal arbeide med.

2 Informasjon/fakta

All problemløsende tenkning bruker informasjoner. Det gjør også kreativ tenkning. Vi må vite noe om situasjonen, hva vi ønsker, hvilke muligheter som finnes o.l.

3 Problemanalyse og problemformulering

For å kunne løse et problem bør vi formulere det. Ofte vil vi prøve å forstå problemet bedre, se nye sider ved eller finne en ny formulering.

4 Ideer

Etter at vi har formulert problemet prøver vi å finne ideer. Dette kan være ideer til løsning eller ideer til hvordan vi skal gå fram for å finne en løsning.

5 Løsning

Vi arbeider videre med ideene for å føre dem fram til en løsning.

6 Aksept

En viktig del av gjennomføringen, er å få løsningen akseptert. Av oss selv og av andre. Dette er også noe vi pleier å ta hensyn til når vi bearbeider løsninger.

7 Handlingsplan

Et problem er ikke løst før handlingen er gjennomført. Vi må derfor, som en del av den kreative prosess, sette opp en plan over hvordan vi skal gå fram for å gjennomføre løsningen av problemet.

Hoppe mellom trinn

I praksis vil vi ofte bytte om på rekkefølgen av disse trinnene og hoppe mellom dem etter behov. For eksempel vil vi ofte finne at det er nødvendig med mer informasjon etter at vi har formulert problemet.

 

Kreative teknikker i kreative prosesser

1 Avklaring av situasjonen

Kreative teknikker for dette trinnet er:

Andres synsvinkler

Dagdrømmer

Forberedelse til problemløsning - Sjekkliste 1

Hva - hvis analyse

Hvorfor - hvorfor analyse

Lær av andre

Ønsketenkning

Det er også mulig å gjøre situasjonstrinnet mer grundig. Du kan i situasjonsavklaringen bruke alle teknikkene som kan brukes på fakta- og problem trinnene.

Du kan også gjøre den mer grundige gjennomgang på de egne trinn for fakta/informasjon og problem.

2 Informasjoner og fakta

Kreative teknikker for dette trinnet er:

Andres synsvinkler

Bildetenkning

Divergens - konvergens

Informasjon - Finn, analyser og velg

Lær av andre

3 Problem: Analyse og valg av problem

Kreative teknikker for dette trinnet er:

Analogier

Andres synsvinkler

Assosiasjoner

Bildetenkning

Bionikk

Divergens - konvergens

Hva - hvis analyse

Hvorfor - hvorfor analyse

Lær av andre

Problemanalyse

Problemanalyse - Bryt ned problemet

Problemanalyse - Det egentlige problem

Problemanalyse - Hvorfor-hvorfor-analyse

Problemanlyse - Hva slags problem?

Problemanlyse - Hva-hvis-analyse

Spørsmålsanalyse av problemene

Velg hensiktsmessig problem

Ønsketenkning

4 Finne ideer

Kreative teknikker for dette trinnet er: 

Analogier

Andres synsvinkler

Assosiasjoner

Bildetenkning

Bionikk

Dagdrømmer

Del opp og sett sammen

Divergens - konvergens

Finn det positive

Idéstimuli - Se på informasjonene  og problemene

Idéstimuli - Gjenstander

Idéstimuli - Bilder

Idéstimuli - Lyder

Idéstimuli - Ord

Idéstimuli - Lukter

Konstruktive kommentarer

Lær av andre

Naturens løsninger

Osbornes idégenererende spørreteknikk

Stimuler flere sanser

Tegn ideene

Tenkning i bilder

Tvungne sammenhenger

Velge ideer

Villeste ide

Ønsketenkning

5 Løsning: Velge og bearbeide ideer

Kreative teknikker for dette trinnet er:

Analyser gjennomføringen

Andres synsvinkler

Bearbeide ideer

Bildetenkning

Del opp og sett sammen

Finn det positive

Hva - hvis analyse

Konstruktive kommentarer

Kriteriene for å velge en god løsning

Lær av andre

Negativ brainstorming

Valgkriterier

6 Aksept: Gjøre løsningen mer akseptabel (Godtagbar)

Kreative teknikker for dette trinnet er:

Analyser gjennomføringen

Andres synsvinkler

Bearbeide ideer

Gjør løsningen mer akseptabel

Lær av andre

Valgkriterier

7 Handlingsplan

Kreative teknikker for dette trinnet er:

Analyser gjennomføringen

Andres synsvinkler

Bearbeide ideer

Bildetenkning

Handlingsplan

Lær av andre

 

Vil du bruke en kreativ teknikk på andre trinn enn forslått her, gjør som du selv vil.

Bruke kreative teknikker

Praktisk bruk av kreative teknikker

En kreativ teknikk er ikke noe fast og statisk som bare kan brukes på en måte. En kreativ teknikk kan endres etter hva du bruker den til. Vær derfor ikke redd for å eksperimentere med bruken av kreative teknikker.

Tilpass kreative teknikker

En kreativ teknikk brukes ofte på litt forskjellig måte avhengig av hvilket trinn i en kreativ prosess den brukes på.

La oss ta som eksempel den kreative teknikk "Andres synsvinkler".

På sitasjonstrinnet kan vi spørre: "Hvordan vil andre oppfatte denne situasjonen". "Hvordan ville andre beskrive denne situasjonen?" "Hvilke erfaringer har andre med slike situasjoner?"

På fakta og informasjonstrinnet kan vi spørre: "Hvilke fakta/informasjoner/opplysninger kan andre ha her?"

På problemtrinnet kan vi spørre: "Hvordan oppfatter andre dette problemet?" "Hvilke problemer ser andre i denne sammenheng?"

På idétrinnet kan vi spørre: "Hvilke ideer vil andre ha kommet med?" "Hvordan har andre løst tilsvarende problemer?"

På løsningstrinnet kan vi spørre: "Hvilke ideer ville andre ha valgt?" "Hvilke kriterier ville andre ha lagt vekt på?" "Hvordan har andre gjennomført slike ideer?"

På akseptrinnet kan vi spørre: "Hvem ville andre ha tatt hensyn til?" "Hvilke kriterier ville andre ha valgt her?"

På handlingstrinnet kan vi spørre: "Hvordan vill andre ha gått fram for å gjennomføre en slik ide/løsning?" "Hvilke problemer ville andre se i forbindelse med gjennomføringen?"

Bruk som du selv vil

Kreative teknikker skal være hjelpemidler som gjør deg mer kreativ. Ikke stengsler for din kreative utfoldelse. Bruk derfor de kreative teknikkene som du selv vil.

MEN: Det kan være lurt å først lære deg å bruke de kreative teknikkene på standard måte før du endrer dem. Da vil du forstå de kreative teknikkene bedre. Du vil også kunne anvende de kreative teknikkene friere og smartere.