? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Ønsketenkning - Dagdrømming

Ønsketenkning

Finn drømmeløsningen

Ønsketenkning er i denne sammenhengen å finne en drømmeløsning på problemet.

Det vil si en løsning som ikke trenger å være realistisk. Drømmeløsningen skal være den løsning som oppfyller våre villeste fantasier om hvordan en god løsning kan være.

Drømmeløsningen gir retning

En slik løsning gir tips om i hvilken retning vi ønsker å gå.

Drømmeløsningen gir avviket

Drømmeløsningen gir klar beskrivelse av avviket mellom situasjonen slik den er og slik den ville vært om drømmeløsningen faktisk fantes.

Det vi gjør, er å forstørre dette gapet. En slik forstørrelse kan gjøre det lettere å se detaljer som det ellers ville vært vanskelig å få øye på.

Kreativt problem

I kreativitet er ofte definisjonen av et problem:

Gapet (avstanden/avviket) mellom der vi er og der vi ønsker å være.

Drømmeløsningen klargjør dette gapet.

Ønsketenkning kan derfor gi problemløsningen en gunstig retning. En retning som vi kanskje ellers ikke ville funnet på.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Det realistiske i drømmeløsningen

Fra drøm til virklighet

Selv om drømmeløsningen ikke er realistisk kan den inneholde deler som kan være realiserbare.

Drømmeløsningen kan derfor være et utgangspunkt for å komme fram til en realiserbar løsning.

Skritt for skritt kan vi gjøre forandringer til vi til slutt har en løsning som lar seg gjennomføre.

Finne drømmeløsningen

Det er ikke alltid lett å finne ut hva som ville være en drømmeløsning.

I enkelte problemer kan det være til hjelp å tenke på problemer vi har løst før, spesielt de løsningene som har gitt oss størst tilfredsstillelse.

Prøv å identifisere hva som gjorde nettopp disse løsningene til høydepunkter.

 

 

Ønsketenkning er kreativ prosess

Dagdrømmer er nyttige

Mange mentale øvelser og treningsopplegg kan sies å være dagdrømming.

Forberedelser og planlegging inneholder også ofte dagdrømming. Når vi for eksempel forbereder en ferietur og tenker etter hva vi kommer til å trenge i forskjellige situasjoner, er det også dagdrømmer med. Vi bruker dagdrømmene som et hjelpemiddel i problemet: Forbered ferien.

Dagdrømming som trening

  • I å se saker fra andre sider

  • I å være i nye og ukjente situasjoner

  • I å løse nye og annerledes problemer

  • I å lage bilder og tenke i bilder

  • I logisk tenkning

  • I å bruke fantasi, stemninger, følelser og intuisjon

Dette betyr at dagdrømming kan brukes til å trene mange ferdigheter som er viktige i kreativ problemløsning. Det gir også erfaringer som kan brukes til å løse problemer senere.

Dagdrømmer kan ses som et rollespill der vi trygt kan prøve ut forskjellige roller etter som vi ønsker det. Vi ikke bare lager vår egen rolle, men også alle andres, inkludert kulissenes.

Dagdrømmer kan brukes direkte når vi arbeider med et problem, for å gi nye fakta, nye synsvinkler, nye ideer osv. Men det gir også trening, erfaring, ny innsikt og ferdigheter som kan være nyttige i senere problemløsning.