? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Assosiasjoner i kreative prosesser

Assosiasjoner

Tankeforbindelse

Ordet assosiasjon betyr forbindelse. I vår sammenheng betyr det tankeforbindelse.

Vi er flinke til å assosiere

Hjernen er veldig flink til å assosiere. Det er tydelig at hjernen bruker assosiasjoner når den lagrer informasjon. Det ser vi ofte ved at når vi får høre eller se en ting, får dette fram andre ting i hjernen som ofte kan se ut til å være ganske fjernt fra det vi opprinnelig så på. Sammenhengen er der ved en assosiasjon, eventuelt ved en analogi.

Dette kan også brukes aktivt. Vi kan finne ideer ved hjelp av assosiasjoner og vi kan forstå ting bedre ved hjelp av assosiasjoner.

Husk bedre med assiasjoner

Vi kan også hjelpe på hukommelsen ved å bruke assosiasjoner mer aktivt.

Når vi lærer noe vi ønsker å huske, kan vi spørre oss selv hva slags assosiasjoner dette gir. Og hva slags analogier finnes. Dette kan gjøre det lettere å hente fram informasjonen i hukommelsen.

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

Ideer fra en assosiasjonsrekke

Fra eple til skrujern

Vi skal se på problemet:

Hvordan forbedre konstruksjonen av et vanlig skrujern?

Vi starter med et eple.

Fra et eple kan vi få følgende  assosiasjonsrekke:

Eple - tre - jord - jordbruk - bønder - kuer - melk - maling - malingsflekkete hender - fregner - vakre ansikter.

Etter å ha brukt slike frie assosiasjoner kan vi gå inn i et ledd i rekka og knytte det sammen med problemet vårt.

Til forbedringen av skrujernet kan vi få disse ideene:

  • Skaftet kan gjøres trekantet for å gi bedre grep. Eller det kan være firkantet, slik at vi kan få feste til en skiftenøkkel på det.
  • Kuer gir lær. Vi kan lage eksklusive skrujern i læretui.
  • En rørepinne for maling som kan festes på skrujernet.

Assosiasjoner i undervisning

De fleste former for assosiasjonsoppgaver virker utviklende på kreativiteten. Noen eksempler er:

Lage et eventyr
Hver elev kommer med en setning. Neste elev kommer med en ny setning osv. osv.

Assosiasjoner til gjenstander
Læreren viser fram en gjenstand, for eksempel en kvist med blader på. Han spør så hva elevene tenker på i forbindelse med dette.

Bruk assosiasjoner aktivt

Mennesket er svært dyktig til å assosiere. Du er det. Bruk denne ferdigheten aktivt i problemløsning.

Assosiasjoner kan gjøres gjennom ord, bilder, lukter osv.

Hjernen arbeider mye ved hjelp av assosiasjoner. Underbevisstheten kan bruke assosiasjoner til å gi tips og beskjeder.

Vi kan bruke assosiasjoner til å knytte noe sammen med problemet vårt.

Vi kan også bruke assosiasjoner til å fjerne oss tankemessig fra problemet, før vi igjen nærmer oss det.

Fyll hjernen med mange forskjellige informasjoner, inntrykk, metoder og stimuli fra helt forskjellige områder. Det vil danne grunnlaget for mange seinere AHA-er, via assosiasjoner og analogier.