? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Lappemetoden - Kreative lapper

Lappemetoden

Kreative lapper er små papirlapper som vi kan skrive ideer på.

De kan være i A5 eller A6 størrelse.

Vi bruker ofte Post It lapper. De har lim på seg så de kan festes til et bord eller en vegg.

 

 

 

 

 

 

Trinnene i lappemetoden

Vi har en oppgave, problem, utfordring, mulighet vi skal arbeide med.

1. Del ut lapper

Hver deltaker får utdelt en bunke lapper.

2. Skriv ideer

Deltakerne skriver ned så mange ideer de kan finne.

En idé på hver lapp.

3. Lappene samles inn

Samle inn lappene fra alle deltakerne.

Deltakerne kan også selv klistre opp lappene på en vegg eller legge dem på et bord.

4. Sorter ideene

Lappene sorteres etter innhold.

Deltakerne kan også selv gjøre dette når de plasserer lappene på et bord eller en vegg.

De kan snakke sammen under sorteringsprosessen.

Varianter av lappemetoden

Forskjellige farger på lappene

Vi kan bruke kreative lapper med forskjellige farger.

For eksempel slik:

  • Gult til å skrive ideer.
  • Grønt til å skrive de gode sidene til en idé. Disse legges/festes ved siden av den ideen de hører til.
  • Rødt til å skrive svakheter eller farer ved en idé. Disse legges/festes ved siden av den ideen de hører til.

CPS med lappemetoden

Lappemetoden egner seg godt sammen med CPS.

Overskriftene i CPS-trinnene henges opp på en vegg eller legges på bord.

De kreative lappene legges/festes da under det CPS-trinn de hører hjemme.

Vi kan bruke forskjellig farger på lappene for de forskjellige CPS-trinn.