? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Flipover-metoden

Rollene i Flipover-metoden

I Flipovermetoden er det tre roller:

  1. Prosesslederen
  2. Problemeieren
  3. Ressursgruppen

1. Prosesslederen

Den kreative prosesslederen leder prosessen.

Prosesselderens viktigste oppgaver er å ivareta problemeieren og oppgaven vi arbeider med i den kreative flipoverprosessen.

Prosesslederen skriver opp på flipoveren det problemeieren og ressursgruppen sier.

Dette gjøres uten å vurdere forslagene.

Prosesslederen kan bruke forskjellige kreative metoder og kreative teknikker i en Flipoverprosess.

2. Problemeieren

Problemeieren er den som har problemet, utfordringen eller oppgaven vi arbeider med i Flipover-prosessen.

Problemeieren deltar på linje med ressursgruppen i å komme med forslag.

Problemeierne velger selv de ideer han eller hun ønsker å gå videre med.

3. Ressursgruppen

Ressursgruppen er de andre deltakerne i den kreative flipoverprosess.

Ressursgruppen skal komme med ideer som prosesslederen skriver opp på flipoveren.

Regler for Flipovermetoden

  1. Snakk bare til flipoveren/
    prosesslederen

  2. Korte setninger – Stikkord

  3. Ingen vurderinger

 

 

Ren idéprosess eller full CPS

Fliovermetoden kan brukes som en ren idéprosess.

Vi kan også bruke Flipovermetoden til en full CPS-prosess.

Flipovermtoden kan også brukes sammen med kreativ dialog.

 

Små grupper

Flipovermetoden passer best for små grupper. Det ideelle er kanskje 5 til 7 personer, men det er mulig også med mindre grupper og større grupper.