? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Idébank (Løsarkmetoden)

Idébank

Idébank brukes i grupper.

Du kan også bruke Idébank for deg selv.

Løsarkmetoden kan også foregå på andre måter. I stedet for å sitte samlet kan deltakerne sitte hver for seg. De enkelte kan da arbeide med ideskapingen til forskjellig tid og når det passer dem. Prosesslederen samler inn ideene.

Denne prosessen kan gå gjennom flere omganger. De første ideene blir gruppert og delt ut til deltakerne. Deltakerne bearbeider de ideene som foreligger, eller kommer med nye.

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

 

Trinnene i Idébank er:

1 Sitt rundt et bord

Gruppa setter seg rundt et bord.

Arbeid i taushet.

Alle kommentarer og vurderinger er forbudt. Ingen skal si noe så lenge prosessen foregår.

2 Blanke ark til alle

Blanke ark deles ut til alle deltakerne.

Hver deltaker skal til å begynne med skrive ned minst fire ideer (for eksempel).

Ideene skrives øverst på hvert sitt ark.

3. Legg arkene midt på bordet

Når en ide er skrevet på et ark, blir arket lagt midt på bordet.

Dette er idébanken.

4. Arbeid med Idébanken

Hver av gruppedeltakerne tar et ark fra idébanken når han eller hun vil.

Gruppedeltakeren ser på ideen som står der, og skriver på nye ideer.

Han eller hun kan når som helst legge dette arket tilbake i idébanken og ta et nytt, eller skrive opp nye ideer på toppen av nye ark som også legges i idébanken.

5. Bearbeid ideene

Prosessen avsluttes.

Alle arkene med ideer blir samlet inn.

Så må ideene vurderes og bearbeides. Det kan skje der og da eller seinere.

De samme personene eller andre kan stå for utvelgelsen og bearbeidingen.

 

Denne formen for brainwriting egner seg også godt til å blandes med andre metoder. Den kan brukes før og etter møter som bruker brainstorming eller helt andre metoder.

Skriftlig er mer anonymt enn muntlig

En av fordelene ved Brainwriting er at det foregår mer anonymt enn vanlig brainstorming. De andre hører ikke ideen med det samme vi legger den fram, og det kan gjøre at vi blir mer modige i våre forslag.

Det er lettere å unngå de direkte og indirekte evalueringene når vi bruker Brainwriting.

Det er derfor ofte lettere å få til Brainwriting enn muntlig Brainstorming.

På den annen side mister vi stimulansen fra det talte ord. Det blir lett mindre engasjerende og spontant med Brainwriting enn med Brainstorming.