? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

CPS-avledede metoder

CPS-avledede metoder

Vi kan kjøre CPS i enklere varianter enn standard CPS.

En forkortet CPS

Forberedelse

For eksempel kan vi slå sammen de tre første trinnene:

 • Utgangspunkt for problemet
 • Søk fakta
 • Søk problem

Vi kan kalle dette sammenslåtte trinnet for "Forberedelse".

Idétrinnet

Beholdes fra standard CPS.

Bearbeiding

Vi kan også slå sammen de tre trinnene:

 • Søk løsning
 • Søk aksept
 • Handlingsplan

Vi kan kalle dette trinnet "Bearbeiding".

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Lær deg CPS før du endrer CPS

Prøv CPS noen ganger

Du må ha prøvd CPS noen ganger, før du ser hvor sterk CPS-metoden egentlig er.

Og selvsagt må du lære å bruke CPS-metoden, før du kan vurdere den ordentlig.

Du bør derfor først lære deg CPS, før du begynner med forandringene.

Hvis du for tidlig prøver å omforme metoden til en egen metode, er det ganske sannsynlig at den vil ligne mye på hvordan du allerede arbeider.

Dette er ikke nødvendigvis noe galt, men det vil som regel være en fordel for deg om du også lærer deg nye metoder som er mer forskjellig fra det du allerede kan.

Sløyfe eller sette inn trinn

Vi kan forandre så mye vi vil på CPS i dens opprinnelige form.

Vi kan:

 • Sløyfe trinn
 • Sette inn nye trinn
 • Bytte om på rekkefølgen til trinnene
 • Slå sammen trinn
 • Dele opp trinn

CPS-trinn som hensikter

Trinn i CPS er å forstå som overskrifter som i like stor grad beskriver hensikter som konkrete arbeidsmetoder.

Vi kan derfor forandre innholdet i CPS-trinnene etter behov.

CPS - God, men vanskelig

CPS er en svært god metode. Den er ikke alltid lett å bruke.

Vanligvis trenger du tre til fem gjennomkjøringer av CPS før du får godt nok tak på CPS.

Det kan ta lang tid og mye trening før du behersker CPS godt.

CPS øker sannsynligheten for at vi arbeider med de viktigste sidene ved problemet.

CPS øker også sannsynligheten for at vi finner en god løsning som tar hensyn til alle involverte.

CPS åpner både for fast styring og for stor frihet.

Misbruk av CPS

CPS er en meget slagkraftig metode som ifølge forskning både er effektiv til å løse problemer og til å øke kreativiteten.

Men CPS kan den også misbrukes. Vi vet at det finnes tilfeller der CPS er blitt brukt mer til å kvele kreativitet enn til å få kreativitet fram.

Hensikten med strukturen er ikke å sette opp gjerder, men å åpne opp.

Sidney Parnes som er gitt æren for å ha laget CPS, ble en gang spurt om han visste om hvordan metoden ble misbrukt. Spørsmålet gjorde tydeligvis inntrykk. Først grøsset han, så ble han stille noen sekunder, og så sa han med følelse:

"Yes, it keeps haunting me" ( Ja, det hjemsøker meg).