? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Galleri-metoden

Gallerimetoden

 • Store ark på veggene. For eksempel flipoverark.
 • Gå rundt og skriv. Bruk:
  STORE BOKSTAVER
 • Ett eller to forslag på hvert ark.
 • Gå til neste ark.
 • Arbeid i taushet!
  La de andre få være i sine tankebaner.
 • Les det de andre har skrevet.
  La deg inspirere. Bygg videre på dette.

Hver deltaker følger sitt eget tempo.

Det at en må bevege seg, kan virke stimulerende på tankeprosessen.

 

Stimuli i Gallerimetoden

Vi kan bruke stimuli til Gallerimetoden.

Vi kan for eksempel ta en pause der vi bruker lysbilder og musikk som stimuli, før vi igjen går tilbake til skrivingen.

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

Gallerimetoden

I denne metoden henger vi opp store ark (for eksempel flipoverark) på veggene i rommet.

Deltakerne går rundt og skriver ideer på disse arkene. Det er ikke lov å si noe, vi går rundt og skriver uten å forstyrre hverandre.

Vi ser på hva de andre har skrevet, og bruker dette til å bygge videre på.

Det er derfor en fordel at hver deltaker bare skriver noen linjer på hvert ark før hun skriver på det neste. På den måten får vi lest bedre hva de andre skriver og vi får blandet bidragene bedre.

 

Gallerimetoden med små ark

En variant av gallerimetoden er at deltakerne skriver på små ark som de klistrer opp på de store arkene etterpå.

Vi kan også henge opp A4-ark og skrive på dem.

Mange kan delta i Gallerimetoden

Det er mulig for mange å delta i en prosess med Gallerimetoden.

Produktiviteten blir fort stor fordi alle skriver så raskt de kan eller så fort de finner på noe.

Alle tenker i sine egne baner.

Metoder som baserer seg på skriving, tillater i større grad den enkelte å fortsette i sine egne baner.

Gallerimetoden kombinerer dette med at hver deltager også får stimuli fra de andre.

 

Gallerimetoden sammen med andre kreative metoder

Gallerimetoden egner seg også godt til bruk sammen med andre metoder.

Vi kan ha en Kreativ dialog før vi bruker Gallerimetoden. I den kreative dialog finner vi da de problemene (oppgavene) vi skal arbeide med i Gallerimetoden.

Vi kan også bruke kreativ dialog eller Idébank etter gallerimetoden. Da for å bearbeide ideene fra Gallerimetoden videre.

Eller vi kan bruke gruppediskusjoner før, under og etter skriveperiodene.

 

CPS med Gallerimetoden

Vi kan bruke Gallerimetoden i en enkelt fase av problemløsningen eller gjennom hele prosessen.

Med CPS kan vi henge opp arkene i rekkefølgen: Situasjon, Fakta, Problem, Idé, Løsning, Aksept og Handlingsplan. Disse stikkordene brukes også som overskrifter på arka.

Deltakerne går da fra fakta til problem osv. Når de har vært på handlingsplan, begynner de på en ny runde og kan fortsette slik i runde etter runde.