? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativ leder

Kreativ leder

Definisjon: Kreativ leder

En kreativ leder er en leder som får fram sin egen og sine medarbeideres kreativitet.

 

Anvende kreative prinsipper

En kreativ leder bør kjenne til og kunne anvende i praksis de viktigste prinsippene for kreativitet. Dette er:

 1. Utsett vurdering
 2. Finn det positive
 3. Utsett valg
 4. Bruk mer av hjernen
 5. Del opp og sett sammen

For mer om de viktigste prinsipper i kreativitet, se:

VIKTIGSTE PRINSIPPER I KREATIVITET

Kreative metoder og teknikker

En kreativ leder bør kjenne en del kreative metoder og teknikker. Hvor godt han eller hun bør kunne disse, avhenger av ledelsessituasjonen.

I noen tilfeller er det nok å kunne anvende hovedprinsippene som ligger til grunn for den kreative metode eller kreative teknikk. I andre tilfeller må lederen kunne opptre som en dyktig kreativ prosessleder. Se:

KREATIVE METODER OG TEKNIKKER

KREATIVE GRUPPEPROSESSER

Lederens egen kreativitet

Lederen trenger ikke selv å være meget kreativ for å være en kreativ leder. Det viktigste er å kunne få fram kreativiteten i de han eller hun er leder for.

Men det er selvsagt en fordel at lederen selv kan slippe fram sin egen kreativitet. Det er også en fordel at en kreativ leder utvikler sin egen kreativitet. Det vil da være lettere å være en kreativ leder.

Se derfor:

BLI MER KREATIV

 

 

 

 

Kreativ ledelse

Vi definerer kreativ ledelse slik:

Kreativ ledelse er alt en leder sier og gjør som får fram medarbeidernes kreativitet.

Viktige eksempler på hva som kan være kreativ ledelse, er:

Vær et kreativt forbilde

Lederens mest effektive kreative påvirkning er kanskje å være et kreativt forbilde.

Det kan høres vanskelig ut. Men bruk de kreative prinsippene som er forklart her, så kommer du langt.

Både mennesker og oppgaver

En kreativ leder er opptatt både av menneskene han eller hun leder og av oppgavene de arbeider med.

Oppmuntring

 • Oppmuntre til å finne ideer.
 • Oppmuntre til å ta fornuftig risiko.
 • Tillat medarbeiderne å gjøre noe uvanlig.
 • Anerkjenn ideer.
 • Belønn ideer (OBS! bruk indre belønning).

Klar kommunikasjon

 • Ha klare mål.
 • Klargjør målene for medarbeiderne dine. Organisasjonens, gruppas, dine egne og medarbeidernes. Klargjør spesielt målene og hensiktene med de forskjellige arbeidsoppgavene.

Tillit

 • Ha tillit til dine medarbeidere.
 • Vis tillit til dine medarbeidere.
 • Medarbeiderne styrer seg selv og kan selv velge hvordan de løser sine arbeidsoppgaver.
 • Diskuter både muligheter og utfordringer med medarbeiderne.

Vær en klar leder

Kreativt lederskap er lite autoritært. Men det må likevel være klart hvem som er lederen.

Det er også viktig at du er klar på hva du står for som leder og hvordan du praktiserer ditt lederskap.

Stå for og praktiser verdier

For å bli respektert som leder og menneske må du stå for og praktisere etiske og moralske regler. Du må kunne stå inne for det du sier og gjør.

Kreativt lederskap

Vi definerer kreativt lederskap slik:

Kreativt lederskap er den forståelse og innsikt lederen har i kreativitet og lederskap og som gjør at lederen kan velge mellom og praktisere forskjellige former for kreativ  ledelse.

Vi har behandlet kreativt lederskap mer på siden:

KREATIVT LEDERSKAP

Individer, grupper og organisasjoner.

Kreativt lederskap inneholder derfor kunnskapene om hva som påvirker kreativitet hos individer (enkeltmennesker), grupper og organisasjoner.

Se derfor:

Kreative organisasjoner

KREATIVE ORGANISASJONER

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER

Kreative grupper

KREATIVE GRUPPER

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

HEMMER KREATIVITET I GRUPPER

Kreative individer

KREATIV PERSON

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET