? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Bli mer kreativ

Lett å øke kreativiteten

Du er allerede meget kreativ. Antagelig langt mer enn det du er klar over.

Det betyr at det er lett å bli mer kreativ.

Det er lett fordi alt du trenger å gjøre er å slippe din kreativitet mer løs.

I tillegg kan du gjøre en del annet ting for å utvikle din kreativitet videre.

Oppskriften på å bli mer kreativ er:

 1. Gjør mindre av det som hemmer din kreativitet.
 2. Gjør mer av det som stimulerer din kreativitet.
 3. Følg de viktigste prinsippene i kreativitet.
 4. Lær deg kreative metoder og teknikker. Praktiser disse.
 5. Utsett deg selv for flere og mer varierte inntrykk.
 6. Gjør dine omgivelser mer kreative.

Alt dette er forklart på dette nettstedet kreativtnorge.

På denne siden du nå ser på, "Bli mer kreativ", forklarer vi disse punktene nærmere og lenker deg videre til de aktuelle undersidene på nettstedet kreativtnorge.

 

 

 

 

1. Gjør mindre av det som hemmer din kreativitet!

Det er mange faktorer på det individuelle plan, som kan hemme kreativitet. Vi har alle disse faktorene i oss eller rundt oss. Ved å være klar over disse, kan du motvirke disse kreativitetshemmende faktorer.

Se derfor:

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET

En effektiv måte å hemme din kreativitet mindre, er å følge de viktigste prinsippene i kreativitet. Se punkt 3 på denne siden.

En annen er å bruke kreative metoder og teknikker. Se punkt 4 på denne siden.

2. Gjør mer av det som stimulerer din kreativitet!

Det er mange faktorer som kan påvirke den individuelle kreativiteten. Mange studier viser også at svært kreative personer ofte har en del spesielle trekk. Disse trekk har alle mennesker i større eller mindre grad. Også du.

En effektiv måte å bli mer kreativ på, er å slippe dine kreative trekk mer fram. Du kan også utvikle dine kreative trekk videre.

Gjør også mer av det som stimulerer din kreativitet.

Se derfor:

KREATIV PERSON

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

3. Følg de viktigste prinsippene i kreativitet!

Den enkleste måten å øke kreativiteten på, er å gjennomføre noen få og enkle prinsipper:

 1. Utsett vurdering
 2. Finn det positive
 3. Utsett valg
 4. Bruk mer av hjernen
 5. Del opp og sett sammen

Disse prinsippene er i teorien enkle, men kan være vanskelige å gjennomføre i praksis.

Les mer om de viktigste prinsipper i kreativitet:

VIKTIGSTE PRINSIPPER I KREATIVITET

 

4. Lær deg kreative metoder og teknikker. Praktiser disse!

En måte å være mer kreativ på, er å bruke kreative metoder og kreative teknikker.

Når du har brukt kreative metoder og kreative teknikker en stund, vil du bli mer kreativ også når du ikke bruker disse.

Derfor: Lær kreative metoder og kreative teknikker. Les mer om dette her:

KREATIVE METODER OG TEKNIKKER

Dette leder deg til en oversikt over kreative metoder og kreative teknikker. Lenker videre til forklaring av disse.

Vi har laget et eget treningsprogram for hvordan du kan trene kreativitet. Se:

KREATIV TRENING

Dette er basert på kreative treningsoppgaver:

KREATIVE OPPGAVER

 

5. Utsett deg selv for flere og mer varierte inntrykk!

Hjernen stimuleres ved å stimulere sansene. En måte å øke din kreativitet er å utsette dine sanser for flere inntrykk.

 • Se bedre (og/eller lengre) på det du ellers ser på. Se på andre ting.
 • Lytt bedre til lyder du ellers hører. Lytt til andre lyder. Lytt til andre typer musikk enn det du pleier.
 • Smak bedre på det du ellers smaker på. Prøv nye smaker.
 • Ta på de daglige ting som omgir deg. Kjenn godt etter hvordan se kjennes. Deres overflate, form og hardhet/bløthet. Kjenn på andre ting.
 • Ta deg tid til å kjenne på og oppleve dine egne følelser og tanker. Vær også var på hvordan disse påvirkes av de andre stimuliene.

Les en artikkel, et blad eller en bok du ellers ikke pleier å lese. Se en film du ellers ikke ville se. Gå på en utstilling du ellers ikke ville ha gått på. Osv.

Lær deg, godt eller overflatisk nye ting. Mange og forskjellige kunnskaper og ferdigheter, gjør deg mer kreativ.

6. Gjør dine omgivelser mer kreative!

Det er lettere å være kreativ hvis miljøet du er i, er kreativt.

Du vil derfor kunne bli mer kreativ også ved å påvirke ditt miljø til å bli et mer kreativt stimulerende miljø, og et mindre kreativt hemmende miljø. Du kan ha større eller mindre muligheter til å gjøre dette.

Det viktigste er at du selv oppfører deg slik at du fremmer kreativitet i dine egne miljøer.

Les mer om hva som er av betydning for kreativitet i grupper og organisasjoner.

Kreative grupper

KREATIVE GRUPPER

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

HEMMER KREATIVITET I GRUPPER

Kreative organisasjoner

KREATIVE ORGANISASJONER

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER