? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Oppgaver i kreativitet

Oppgaver i kreativitet

Oppgavene er for at du skal lære mer om kreativitet. Du kan også trene kreative metoder og kreative teknikker.

Oppgavegrupper

Oppgavene er delt i følgende hovedgrupper:

 1. Finne egne oppgaver

 2. Tenke over egen kreativitet

 3. Bruke kreative teknikker

 4. Bruke kreative metoder

 5. Oppgaver til kreativ problemløsing

 6. Flere oppgaver

Lese artikler

For å løse oppgavene trenger du å lese artikler på nettstedet kreativtnorge.

Du må også lese om den kreative metode eller teknikk du skal øver på. Du finner en liste (med lenker videre) over kreative metoder og kreative teknikker på siden:

KREATIVE METODER OG TEKNIKKER

De fleste artiklene som er nødvendig å lese for å løse oppgavene ligger på siden:

LITTERATUR OM KREATIVITET

De fleste under overskriften:

Kreative temaer

 

Etiske dilemmaer til refleksjon og diskusjon

Lenken under fører til en liste med oppgaver til egen refleksjon og til samtaler og diskusjoner i grupper. Oppgavene egner seg også godt til å trene kreative metoder og teknikker på.

Oppgaver til refleksjon og diskusjon

 

Oppgaver til kreativ filosofisk refleksjon

Bruk av min tid

Gi deg selv positive selvbekreftelser

IPOs råd for suksess

Nå dine mål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgaver i kreativitet

Oppgaver 1: Finne egne oppgaver

Du kan gjerne bruke en ”Kreativ notabok” til disse oppgavene. Å finne egne oppgaver, er også en kreativ prosess.

Oppgave 1.1

Mange store oppfinnelser er gjort på grunn av doven­skap. Hvilke forandringer kunne du ønske i livet ditt hvis du tar utgangspunkt i makelighet og dovenskap?

Oppgave 1.2

For å finne flere ting du ønsker å gjøre noe med, så se om listen under gir deg flere ideer.

 • Hva ville du like å gjøre?

 • Hva ville du like å ha?

 • Hvilke ideer ville du like å sette ut i praksis?

 • Hva ønsker du å bli flinkere i?

 • Er det noe du ønsker skal hende?

 • Er noen mennesker du ønsker å ha et bedre forhold til?

 • Er det noe du ønsker bedre tid til?

 • Er det noe du ønsker mer penger til?

 • Er det mer du ønsker å få ut av livet?

 • Har du mål du ikke har nådd?

 • Hva er det du liker?

 • Hva er det du misliker?

 • Hva gjør deg sint, usikker, nervøs eller misfornøyd?

 • Hva gjør deg glad, trygg eller fornøyd?

 • Er det noen som misforstår deg?

 • Har du noe å klage på?

 • Er det noe du ønsker andre skal gjøre?  Hva?

 • Hva er vanskelig, og hva er lett?

 • Hvilke oppgaver har du her i livet, i arbeid og privat?

Oppgave 1.3

Kombiner ord på venstre side med hvilket som helst ord på høyre side og se om du får flere ideer til problemer/oppgaver/muligheter/utfordringer som du ønsker å gjøre noe med.

 • Jeg                   Livet

 • Venner            Hjem

 • Familie            Borte

 • Arbeid             Offentlige steder

 • Fritid               Fremmede

 • Hobby             Samvær

 • Helse               Venner

 • Ferie                Familie

 • Mening            Utvikling

 • Godt                Meg selv

 • Dårlig               Andre

Oppgave 1.4

Bruk den kreative teknikken ”Bildetenkning”.

Prøv å gjennomføre denne øvelsen bare ved å tenke i bilder.

Se for deg ett bilde av et av målene dine, gjerne ett som er urealis­tisk. Du skal se deg selv for deg i en situasjon du ønsker å være i. Dvel litt ved denne fantasien. Utbroder den med flere detaljer.

Finn hvilke oppgaver som må løses for at du skal nå dette målet. Husk at du hele tiden skal tenke mest mulig i bilder.

Oppgave 1.5

Bruk den kreative teknikken ”Bildetenkning”.

Se for deg din livssituasjon i form av bilder. Tegn gjerne noe av dette. Se videre for deg, fremdeles i bilder, hva du kan tenke deg å gjøre med din livssituasjon.

 

Oppgaver 2 Tenke over egen kreativitet

Oppgave 2.1

Hvilke typer problemer har du løst?  Og hvilke framgangs­måter og metoder bruker du til de forskjellige problemene?

Oppgave 2.2

Hvilke problemer, oppgaver, muligheter og utfordringer ønsker du å gjøre noe med?

Oppgave 2.3

Finn noen eksempler der du selv har vært kreativ, som barn, ungdom og voksen.

Bruk de tre forskjellige definisjonene av kreativitet som ble gjennomgått på nettsiden kreativtnorge.

Oppgave 2.4

De viktigste prinsippene i kreativitet er: Utsett vurdering, finn det positi­ve og utsett valg. Er du enig eller uenig i disse påstandene?

Oppgave 2.5

Selv om det er viktig å utsette vurderinger i mange tilfeller, er det ikke alltid riktig. Det finnes situasjoner både innen kreativitet og ellers i livet der det er riktig å vurdere så fort som mulig. Hvilke situasjoner er det? Når er det riktig å utsette vurdering og når er det riktig å ikke gjøre det?

Oppgave 2.6

Når er det riktig å utsette valg og når er det riktig å ikke gjøre det?

Oppgave 2.7

Når er det riktig å se det positive og når er det ikke riktig?

Oppgave 2.8

I hvilke situasjoner og til hvilke oppgaver bruker du prinsippet om divergens fulgt av konvergens? Divergens og konvergens er forklart i den kreative teknikk ”Divergens – konvergens”.

Oppgave 2.9

Hvilke kriterier bruker du for forskjellige valg du gjør? Hvilke kriterier har du brukt på valg du har gjort tidligere? Finn kriteriene både for dagliglivets små valg og de valgene som er mer alvorlige. Kriterier er forklart i den kreative teknikk ”Kriterier for å velge en god løsning”.

Oppgave 2.10

På hvilke måter bruker du prinsippet om å dele opp og sette sammen?

 

Oppgaver 3 Bruke kreative teknikker

Oppgave 3.1

Bruk et av de "Viktigste kreative prinsipper": "Finn det positive" til denne oppgaven:

Finn ut det minst nyttige av det du har lært på skolen eller andre steder. Ta deg litt tid til å finne ut dette. Finn så tre positive sider ved dette, så fem, ti osv.

Oppgave 3.2

Bruk kreativ teknikk: "Konstruktive kommentarer" til denne oppgaven:

En idé til ferietur er å krabbe Oslo-Trondheim tur/retur. Bearbeid denne ideen med konstruktive kommentarer til du finner ut noe som er mer akseptabelt.

Oppgave 3.3

Bruk kreativ teknikk: "Konstruktive kommentarer" til denne oppgaven:

Les i en avis et innlegg som du ikke er enig i. Finn den meningen eller det argumentet du er minst enig i. Finn så minst tre positive sider ved det du var uenig i. Finn så hovedinnven­dingen, og bearbeid den med konstruktive kommentarer.

Oppgave 3.4

Bruk de kreative teknikker: "Konstruktive kommentarer" og "Andres synsvinkler" til denne oppgaven:

Forestill deg at du skal tilbringe en ukes ferie sammen med tre andre personer. Bestem selv hvilke tre før du begynner med selve oppgaven.

 1. Finn noen ideer til hva dere skal foreta dere, gjerne noen som er helt nye for deg.

 2. Bearbeid disse ideene med konstruktive kommentarer.

 3. Forestill deg hvordan de tre andre personene ville sett på forslagene dine. Finn ut hvordan du kort ville legge fram forslagene for de tre, og forestill deg hva de ville kunne si.

 4. Forestill deg så hvordan de andre tre ville ha arbeidet med oppgaven, og hva de da ville ha kommet fram til.

 5. Før du velger en løsning: Hva legger du vekt på når du velger en av løsningene?  Og hva ville de andre tre legge vekt på?  Velg den løsningen som du tror ville være mest akseptabel for alle.

Oppgave 3.5

Bruk den kreative teknikk ”Analogier” til denne oppgaven.

Finn analogier til ordtaket ”En fugl i hånden er bedre enn ti på taket”.

Oppgave 3.6

Bruk den kreative teknikk ”Assosiasjoner” og den kreative teknikk ”Tvungne sammenhenger” til denne oppgaven.

Finn assosiasjoner til ”appelsin”. Bruk noe av det du finner i en assosiasjon til å finne på noe å gjøre på en ferie.

Oppgave 3.7

Bruk kreative teknikker som egner seg til situasjonsavklaring og fakta/informasjons samling til denne oppgaven. Velg så ut ideer ved hjelp av de kreative teknikkene ”Kriterier for en god løsning” og ”Velge ideer”.

Lag et forslag til aktiviteter for barn mellom 8 og 10 år.

Oppgave 3.9

Bruk den kreative teknikk. "Negativ brainstorming” til denne oppgaven:

Ta for deg noen av ideene fra oppgave 3.7 og bruk Negativ brainstorming på disse. Bearbeid så ideene videre med Konstruktive kommentarer.

Oppgave 3.10

Bruk kreative teknikker som egner seg til situasjonsavklaring og fakta/informasjons samling til denne oppgaven:

Ta en av dine egne oppgaver.

Oppgave 3.11

Bruk den kreative teknikk: "Andres synsvinkler" til denne oppgaven:

Velg ett av dine egne problemer.

Oppgave 3.12

Bruk kreative teknikker til problemanalyse til denne oppgaven og finn så ideer:

På en reise finner du noe som mange har trodd bare var en legende: ungdomskilden. Den som drikker av den, blir ikke eldre, men holder seg evig ung.

Løs problemet: Hva gjør du?

Oppgave 3.13

Bruk den kreative teknikk. "Bionikk (lær fra naturen)" til denne oppgaven:

Norsk skøytesport vil gjerne ha flere tilskuere på skøyte­stevnene. Hvordan skal de få til det?

Oppgave 3.14

Bruk valgfrie kreative teknikker til idéskaping til denne oppgaven:

Finn ut hva som er dine mål på forskjellige områder i livet. Legg spesielt vekt på å finne nye ideer.

Oppgave 3.15

Bruk den kreative teknikk. "Hva - hvis" til denne oppgaven:

Hva hvis snøen blir liggende to meter høy fra januar til juli på dett hjemsted? Forstett med hva – hvis spørsmål til de svarene du finner.

Oppgave 3.16

Bruk den kreative teknikk. "Hvorfor - hvorfor" til denne oppgaven:

Hvorfor liker mange mennesker å se på TV? Fortsett med hvorfor – spørsmål til svarene du finner.

Oppgave 3.17

Bruk de kreative teknikker for bruk av stimuli (Se: Idéstimuli ...) til denne oppgaven:

Du skal tilbringe fem år på en øde øy uten andre mennesker. Du har heller ikke mulighet til å ha kontakt med andre mennesker i løpet av disse årene, verken ved telefon, radio, brev eller noe annet. Hva ville du ta med deg på øya?

Oppgave 3.18

Bruk kreativ teknikk: "Kriterier" til denne oppgaven:

Hvilke kriterier vil du bruke til å vurdere forslag til din egen utvikling?

Oppgave 3.19

Lag din egen ”Kreativ notatbok”. Det kan gjerne være en ringperm der du kan sette inn nye ark etter behov. Du kan også ha en notatbok som er liten nok til at du får plass til den i lomma og kan ha den med deg.

Bruk denne eller disse idébøkene til å arbeide med oppgaven: Hvordan forbedre mitt liv?

Oppgave 3.20

Hva vil du videre med livet ditt?

Arbeid med denne oppgaven ved hjelp av visjoner.

Oppgave 3.21

Hva slags miljø vil du at det skal være på arbeidsplassen din?

Bruk visjoner som et hjelpemiddel til å nå dette.

Oppgave 3.22

Hvordan vil du at det framtidige norske samfunn skal være?

Og verdenssamfunnet? Bygg visjonene. Individuelt og i fellesskap.

 

Oppgaver 4 Bruke kreative metoder

Oppgave 4.1

Bruk den kreative metoden ”Kreative lapper” til denne oppgaven.

Finn hva slags pålegg du kan ha på maten. Finn også på ting du aldri har prøvd som pålegg før.

Oppgave 4.2

Bruk den kreative metoden ”Idébank” til denne oppgaven.

Finn ideer til hva du kan gjøre alene i 3-4 timer. Både ting du har gjort før og andre ting.

Oppgave 4.3

Bruk den kreative metoden ”Morforlogisk analyse” til denne oppgaven.

Ta for deg ideene ”Gå på kino”, ”Gå tur”, ”Se en film” og ”Les et blad”. Bearbeid disse med Morfologisk analyse.

Oppgave 4.4

Bruk den kreative metoden ”Attributtlisting” til denne oppgaven.

Hvilke attributter har en lenestol. Finn ideer til utvikling av en lenestol ved hjelp av Attributtlisting

Oppgave 4.5

Bruk den kreative metoden ”Brainstorming” til denne oppgaven. Skriv på ark som er festet på veggen (eller lagt på bord eller gulvet).

Du skal innrede et rom som er fem meter bredt og syv meter langt, akkurat slik du vil. Finn ut hva du vil ha i dette rommet.

Oppgave 4.5

Ta for deg de oppgavene du tidligere har sett på. Det vil si både de oppgavene du selv har funnet, de som er gitt som oppgaver i boka og de som er gjennomgått i teksten. Hvilken av trinna i CPS, fakta - problem - idé - løsning - aksept – handlingsplan, er viktigst for den endelige løsningen?

Oppgave 4.6

Bruk den kreative metoden ”CPS” til denne oppgaven:

Hvilke av trinna i CPS er viktigst for de oppgavene du vanlig­vis står overfor?

Oppgave 4.7

Bruk CPS - metoden til denne oppgaven:

Finn et av de problemene du har arbeidet med tidligere. Kjør en ny kreativ prosss på dette. Denne gangen med CPS – metoden.

Oppgave 4.8

Bruk CPS - metoden til denne oppgaven:

Finn på nye ting som kinoer kan tjene penger på. Løs problemet ved hjelp av CPS-metoden.                                

Oppgave 4.9

Bruk CPS -metoden og kreative teknikker etter ditt eget valg, til denne oppgaven:

Forestill deg at du skal skifte jobb. Gå igjennom en informa­sjonsinnsamling og analyse med de kreative eteknikker du selv vil. Kjør så de resterende fasene av problemløsnings­prosessen ifølge den trinnvise framgangsmåten i CPS.

Oppgave 4.10

Bruk den kreative metoden ”IPS” til denne oppgaven:

Få ideer til hvordan du skal utvikle din kreativitet og dine egne ferdigheter som problemløser.

Oppgave 4.11

Bruk den kreative metoden ”Synektikk” til denne oppgaven:

Legg opp en plan for å gjøre ting som er uvanlige for deg. Det trenger ikke være store og krevende ting. Det er nok å gå en tur på et uvanlig sted i nabolaget, høre et radioprogram du ellers aldri ville høre, gå på en utstilling eller et annet arrangement som du ellers ikke ville gå på, osv.

Oppgave 4.12

Bruk en valgfri kreativ metode til denne oppgaven. Bruk også speseilt den kreative teknikk: "Få løsningen akseptert".:

Løs en av dine egne oppgaver.

Oppgave 4.13

Bruk en valgfri kreativ metode til denne oppgaven. Bruk også spesielt den kreative teknikk og "Få løsnngen akseptert".:

Finn en ny interesse som du skal dyrke sammen med venner og/eller familie.

Oppgave 4.14

Vurder førs hvilke kreative metoder og teknikker du synes passer for oppgaven. Bruk så disse på oppgaven:

Lag en ny idrett.

Oppgave 4.15

Vurder førs hvilke kreative metoder og teknikker du synes passer for oppgaven. Bruk så disse på oppgaven:

Europeisk bilindustri er truet av konkurranse fra Japan og USA. Noe må gjøres. Du har fått i oppdrag å lage en kampanje som skal styrke europeiske bilers stilling på det amerikanske marked. Alle europeisk eide bilfabrikker står bak deg. Bruk CPS-prosessen og sett opp en handlingsplan for kampanjen.                  

Oppgave 4.16

Du har fått i oppdrag å sette sammen et utvalg av leker for barn i forskjellige aldrer. Lekene skal virke utviklende og stimule­rende for barnas kreativitet. Hvilken leker ville du velge. Bruk tradisjonell Brainstorming (tre trinn).

Oppgave 4.17

Gjør det samme som i oppgave 4.16, men nå skal lekene være for voksne.

Oppgave 4.18

Sett opp en plan for videre utvikling av din kreativitet. Bruk hvilken metode du selv vil.

Oppgave 4.19

Bruk CPS til oppgaver du tidligere har arbeidet med med andre kreative metodier og teknikker.

Oppgave 4.20

Sett opp en plan for å skaffe deg selv flere kunnskaper og ferdigheter. Formuler først hensikten med dette. Arbeid deg så gjennom problemet ved hjelp av CPS metoden. Legg spesielt vekt på handlingsplanen.

Oppgaver i kreativitet

Oppgaver 5: Oppgaver til kreativ problemløsing

Oppgave 5.1

Bruk kreative metoder og kreative teknikker etter eget valg til denne oppgaven:

Sett opp en plan for å trene din observasjonsevne.

Oppgave 5.2

Arbeid deg gjennom et av de problemene du tidligere har satt opp for deg selv. Eller finn en annen oppgave å arbeide med. Legg spesiell vekt på å utarbeide en handlingsplan.

Oppgave 5.3

Se på deg selv som et "produkt". Løs oppgaven: Hvordan kan jeg ha mer glede av meg selv? 

Oppgave 5.4

Tenk gjennom hva du kan bruke de kreative metodene og teknikkene til i de miljøene du er i.

Sett opp en plan for hvordan du kan bruke dette. Gjør det ved hjelp av CPS-metoden. Gjør flittig bruk av flest mulig teknikker på de forskjellige trinna.     

Oppgave 5.5

Finn en egen, oppgave og/eller bruk følgende problem: Finn flere aktiviteter som kan tilbys togreisende.

 1. Skriv ned ideene dine etter som du får dem. 

 2. Prøv å få flere ideer, men la være å skrive dem ned.

 3. Foreta en muntlig brainstorming for deg selv, enten på det samme problemet eller et annet som du selv finner.

Oppgave 5.6

Et bibliotek skal abonnere på ti til tjue blad eller tidskrif­ter som skal gi leserne bedre grunnlag for å løse problemer. Det vil si alle typer problemer og oppgaver de kan møte privat og i arbeidslivet. Sett opp en liste over det biblioteket bør abonnere på.

Oppgave 5.7

Finn en egen oppgave. Bearbeid og løs den ved hjelp av dagdrøm­mer.

Oppgave 5.8

Finn på et område der du skal bedre ferdighetene dine på. Hvordan skal du gjøre det? Gjennomgå og løs hele problemet i bilder.

Oppgave 5.9

Kan du finne nye problemer, oppgaver eller utfordringer som du ønsker å gjøre noe med etter å ha løst alle de andre oppgavene?

Oppgave 5.10

Hvordan bør beslutninger tas i de miljøene du tilhører? I familien? I venne­kretsen? På arbeidsplassen? I andre organisasjoner? Hvordan tas beslutninge­ne i dag?

 

Oppgaver 6 Flere oppgaver

Oppgave 6.1

Ta fram en diktsamling fra bokhylla, eller lån en. Les noen av diktene og se hvilke bilder de framkal­ler i deg.

Oppgave 6.2

Tenk ut en person, nålevende eller tidligere, fjern eller nær. Finn ut noe du ønsker å gjøre sammen med denne personen. Dagdrøm deg gjennom hvordan du skulle få gjennomført dette. Du trenger ikke å være realistisk, beskjeden eller anstendig.

Snu så situasjonen og gjør på samme måten. Det vil si: la den andre personen sørge for gjennomførelsen.

Oppgave 6.3

Finn en egen oppgave. Jobb med den før du legger deg. Bearbeid oppgaven for underbevisstheten slik det er foreslått i dette kapitlet. Men vent med å finne ideer og løsninger. Se hva som dukker opp før du sovner, i søvne, når du våkner og når du begynner å arbeide med oppgaven neste dag.

Oppgave 6.4

Finn et fagområde som du vet lite om. Få tak i en artikkel, et blad eller en bok om dette. Prøv å finne ut hva som er interes­sant ved dette området. Finn ut hva som kan være interes­sant for deg.

Oppgave 6.5

Les en avis med et politisk syn som avviker mest mulig fra ditt eget. Finn ut hva som avviker mest fra ditt eget syn.  Forsøk å finne ut til hvordan de som har et slikt syn kan ha kommet fram til det. Hvordan tenker de?  Kan en slik tankegang være til nytte for deg i noen sammenheng?

Oppgave 6.6

Hva kan det brukes til?

Oppgavene går ut på å ta en eller flere ting og se hva de kan brukes til, enten direkte, i kombinasjon med andre ting eller bearbeidet. Slike øvelser trener fantasien. De gir også trening i å se muligheter og i å se nye sider ved den tingen du prøver å gjøre noe ut av.

Her følger noen eksempler på ting du kan finne nye anvendel­ser for: Fotballbaner, binders, pappkrus, drikkeglass, gafler, tomme melkekartonger, tomme doruller, fyrstikker, fyrstikkesker, tøystykker, gamle sko, en genser, et bord, en stol, en seng, en veitunnel, trådsneller, skolebygninger, biler, sykler, båter, hester, landeveier, bygater, piperensere, papirark, bøker, aviser, blader, urverk, tømmerstokker, brevkurs, friidrettsstevn­er, 17-maitog, kinoforestillinger, togreiser, kinovestibyler, bilreiser, flyreiser, båtreiser, boligblokker, ungdomsflokker, video, datamaskiner, kulepenner, denne boka, du selv, skrujern, hammer, sag, fiskestang, osv. osv.

Oppgave 6.7

Hvordan kan det forbedres?

En annen type oppgave er å ta for seg et eller annet og se hvordan det kan forbedres. Disse oppgavene gir det samme som oppgavene av den forrige typen, dessuten gir de spesielt god trening i å identifisere svakheter ved ideer og løsninger. Før forbedringen begynner, bør du identifisere styrker og svakheter slik det er nå. Dermed får du god trening i å identi­fisere de gode sidene ved ideer og løsninger.

Som oppgaver kan du bruke de forslagene som er gitt i forrige eksempel.

Oppgave 6.8

Å løse egne oppgaver gir selvsagt også noe i tillegg til treningen. Du får kanskje gjort noe som du ønsker å gjøre.

Men for treningens skyld kan det være fint å lage dine egne oppgaver også for slikt som du ikke spesielt ønsker å gjøre noe med.

Du kan lage oppgaver ved å se på deg selv og din situasjon. Hva kan forbedres ved dette? Og hva ønsker du skal være slik som det er? Dette kan du også se på som en oppgave: Hvordan får du det eller det til å forbli slik det er?

Det kan også gi god trening å arbeide med oppgaver som:

Hvilket kinostykke skal jeg se, hva skal jeg gjøre i helgen, hvor ville jeg reise hvis jeg fritt fikk velge, hvilken person ville jeg helst treffe, hva skal jeg ha til middag, hvilket ukeblad skal jeg kjøpe osv.

Å løse oppgaver som gjelder deg selv gir deg bedre innsikt i:

 • deg selv

 • hva som motiverer deg

 • hva som hemmer og stimulerer deg

 • hva dine egne kriterier er

 • hva dine verdier og normer er

 • hva du egentlig ønsker, vil og håper

Oppgave 6.9

Situasjoner

En annen måte å trene på er å forestille deg situasjoner som du har vært i eller som du kan komme i, eller helt andre situa­sjo­ner. Du kan også ta utgangspunkt i situasjoner som andre har vært i eller kan komme i.

Denne metoden kan gi deg trening i alle sider av problemløs­ning, under forutsetning av at du som problemer velger mange forskjellige situasjoner, og at du prøver å bruke metodene og teknikkene for problemløsning.

Spesielt gir dette trening i å se saker og problemer på andre måter og fra andres side. Det gir også trening i å møte nye situasjoner.

Oppgave 6.10

Spill og leker

Mange spill og leker er konstruert for læring. Barn lærer mye gjennom lek og spill. Det kan du også. Det finnes en mengde spill, leker og andre fritidsbeskjeftigelser som kan gi fin trening. Noen eksempler er:

Brettspill, kortspill, Ludo, puslespill, byggesett, maler­skrin, Monopol, Tangram, Mastermind, sjakk, fotball. 

Oppgave 6.11

Lag en oversikt over de typer beslutninger du tar. Hvordan er beslutningsprosessene like, og hvordan er de forskjellige?

Oppgave 6.12

Hvilke beslutninger synes du er lette, og hvilke er vanskelige å ta?

Oppgave 6.13

Hvordan tar du beslutninger? Sammenlign med beslutningsmodellene på nettstedet kreativtnorge.

Oppgave 6.14

Hvilke kriterier bruker du for forskjellige typer beslutninger?

Oppgave 6.15

Hvordan tas beslutninger i organisasjoner du kjenner?

Oppgave 6.16

Hva er viktigst når du skal velge en beslutningsmodell? Sett opp en prioritert liste med stikkord over hva du bør ta hensyn til.

Oppgave 6.17

Finn noen beslutninger du skal ta. For treningens skyld kan dette gjerne være helt dagligdagse beslutninger som for eksempel om du skal drikke kaffe eller te. Bruk CPS som beslutningsmodell til å ta disse beslutnin­gene.

Oppgave 6.18

Sett deg i en stol og plasser hånden din slik at den kan ligge lenge i ro og slik at du kan se den. Lukk øynene og slapp av noen minutter. Åpne øynene og se på hånden. Hold hånden helt i ro i flere minutter mens du ser på den. Se hva du kan se av linjer, former, farger, lys og skygge osv. Hold hele tiden hånden helt i ro. Når du har sett noen minutter, kan du bevege hånden sakte mens du fortsetter å se på den.

Oppgave 6.19

Finn fram forskjellige gjenstander og legg dem foran deg på et bord. Lukk øynene og kjenn på gjenstandene. Kjenn etter både deres form og deres overflate.

Oppgave 6.20

Lukt på forskjellige gjenstander. Det kan være alt mulig rart du finner i leiligheten din og andre steder, også ting du vanligvis ikke lukter på. Lukt for eksempel på aviser, blader, frukter, en blyant osv osv.

Oppgave 6.21

Ta for deg noen ordtak. Enten noen du husker eller finn noen fram i en bok. Finn flest mulig anvendelsesområder for hvert av ordtakene.

Oppgave 6.22

Se på naturen. Hva i naturen danner analogier til ditt eget liv? Hva i naturen er analogier til ting mennesket har funnet opp eller utviklet?

Oppgave 6.23

På hvilken måte bruker du analogier? På hvilke måter kan du bruke analogi­er i ditt liv?

Oppgave 6.24

Ta for deg noen gjenstander. Hvilke assosiasjoner gir disse? Finn nye assosiasjoner til disse igjen.

Oppgave 6.25

Bruk en ordliste, en bok eller et blad. Plasser fingeren tilfeldig på et ord. Hvilke assosiasjoner gir dette ordet? Finn nye assosiasjoner til disse.

Oppgave 6.26

På hvilken måte bruker du assosiasjoner? På hvilken måter kan du bruke det i ditt liv?

Oppgave 6.27

Hva er de viktigste ting du har lært i livet? Lag en liste eller bare klargjør for deg selv inni hodet. På hvilken måte har du lært dette? Hva har du lært av deg selv, av andre eller begge deler?

Oppgave 6.28

Finn noen oppgaver du ønsker å gjøre noe med. Forestill deg hvilke råd andre mennesker ville gi deg i forbindelse med disse. Det kan være mennes­ker du kjenner eller hvem som helst andre.

Oppgave 6.29

Forestill deg forskjellige situasjoner du har vært i. Forestill deg deretter at du er forskjellige andre mennesker som ser og opplever deg i disse situasjo­nene. Hva vil de se, høre, tenke, føle osv? Hvordan ville de ha uttrykt dette hvis de hadde fortalt deg det?

Oppgave 6.30

Hvordan bruker du prinsippet om å lære av andre? Hvordan kan du bruke det i tillegg til det du allerede gjør?

Oppgave 6.31

Hva mener du stimulerer kreativiteten? Er du enig eller uenig i forslagene på nettstedet kreativtnorge?

Oppgave 6.32

Hva mener du hemmer kreativiteten? Er du enig eller uenig i forslagene på nettstedet kreativtnorge?