? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Organizational Climate for Creativity and Innovation

Organizational Climate for Creativity and Innovation

Ekvall, G.:
Organizational Climate for Creativity and Innovation,
p. 105-123, 1996

Sammendraget er skrevet av Leif-Runar Forsth

 

 

Organisatorisk klima for kreativitet og innovasjon

Ekvall setter opp ti faktorer som han mener kan karakterisere kreative organisasjoner. Disse kan også virke stimulerende på innovasjon og kreativitet i en organisasjon.

1. Utfordringer

Det er utfordrende og krevende oppgaver. Deltakerne opplever at arbeidet er meningsfullt og interessant.

2. Frihet

Det er frihet i hvordan en kan oppføre seg.

Det er også frihet til å:

 • Ta kontakt med andre på kryss og tvers i organisasjonen.

 • Gi og motta informasjon.

 • Diskutere problemer og muligheter.

 • Ta initiativ på forskjellige måter.

 • Ta egne beslutninger.

3. Idéstøtte

Det er særdeles viktig hvordan ideer blir mottatt.

 • Ideer og forslag blir lyttet til.

 • Mennesker snakker med hverandre og oppmuntrer hverandre til initiativ.

 • Det er mulighet til å prøve ut nye ideer.

 • Atmosfæren er konstruktiv og positiv.

4. Tillit og åpenhet

Kommunikasjonen er åpen og rett fram. Det er emosjonell trygghet. Det kan trygt tas initiativ uten at en trenger å frykte reaksjoner eller latterliggjøring hvis en mislykkes. 

5. Livlighet og dynamikk

Det er mye "liv" i organisasjonen. Det skjer nye ting. Det tenkes og handles på forskjellige måter.

Organisatorisk klima for kreativitet og innovasjon

6. Lek og humor

Det er en avslappet atmosfære med med spøk og latter. Stemningen er preget av avslappethet og spontanitet.

7. Debatter

Det er ofte sammenstøt mellom forskjellige meninger, synspunkter og ideer. Erfaringene og kunnskapene er forskjellige. Mange høres og folk er ivrige etter å legge fram sine ideer. 

8. Konflikter

Det kan være konflikter mellom ideer, meninger og synspunkter. Mellommenneskelige konflikter håndteres modent.

Konflikter kan virke sterkt hemmende på kreativiteten. Spesielt store personlige og følelsesmessige konflikter. Indre "kriger", intrigemakeri og sladder kan virke svært hemmende på kreativiteten.

9. Det tas risiko

 • Det er toleranse for usikkerhet. Risiko tolereres.

 • I risikable situasjoner, er en i stand til å ta raske beslutninger.

 • En er også flink til å se og gripe muligheter.

 • Det er åpenhet for eksperimentering.

10. Idétid

Det er tid satt av til å finne og utvikle ideer. Det er mulighet til å diskutere og prøve ut nye ideer. Folk bruker disse mulighetene.